Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Veřejné zakázky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název,
obchodní firma nebo jméno a příjmení:
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Sídlo, místo podnikání,
místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):
B. Němcové 1931/6, 37001 České Budějovice
IČ: 48199931
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: MUDr. Marek Slabý, ředitel ZZS JčK
Profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj