Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


První pomoc pro školy

ZZS JčK byla v letech 2011 - 2014 partnerem vzdělávacích projektů PRVNÍ POMOC PROŽITKEM.

V projektech byly vytvořeny materiály určené k výuce problematiky první pomoci pro žáky základních a středních škol. Všechny výukové materiály jsou garantovány odborníky z oblasti urgentní medicíny a byly ověřeny recenzním řízením. Nyní jsou volně dostupné na webové stránce projektu.

Mezi vytvořenými výstupy naleznete tyto materiály:

  • První pomoc pro školy – publikace o rozsahu 218 stran (komplexní zpracování tématu první pomoc a dnešní škola)
  • Metodické příručky pro výuku první pomoci na základních a středních školách (textové brožury + pdf s filmovou přílohou) – návod pro učitele – CO, JAK a PROČ z problematiky první pomoci v současné době učit. Metodiky jsou k dispozici i ve verzi pro žáky se sluchovým postižením.
  • NáPPadník aktivit pro výuku první pomoci – textová brožura pdf + webová databáze námětů na aktivity, umožňující výuku vybraných témat z první pomoci s použitím méně tradičních forem.

Dále zde najdete také Návrh koncepce vzdělávání pracovníků škol v oblasti první pomoci, stejně jako Příručku první pomoci vytvořenou v prvním z projektů v letech 2011/2012. Všechny uvedené materiály naleznete zde.