Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Předmět činnosti organizace

Základní úkoly ZZS JčK:

Základním úkolem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje je poskytovat obyvatelstvu JčK zdravotní péči a služby v souladu s koncepcí přednemocniční neodkladné péče (PNP). PNP je péče o postižené na místě vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při předání do zdravotnického zařízení.

PNP je poskytovaná při stavech, které:

 • bezprostředně ohrožují život postiženého
 • mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti
 • způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny
 • působí náhlé utrpení a náhlou bolest
 • působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.

Mezi další úkoly Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje patří:

 • koordinace všech článků přednemocniční neodkladné péče (PNP) ve spádové oblasti
 • provozování výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci, rychlé zdravotnické pomoci, skupin rendez-vous (RV) a letecké záchranné služby na území Jihočeského kraje (LZS)
 • zajišťování součinnosti v rámci integrovaného záchranného systému
 • další činnosti související se zajišťováním přednemocniční neodkladné péče
 • provozování ordinací lékařské služby první pomoci
 • provozování Protialkoholní záchytné stanice a akutní detoxikační jednotky pro děti a dorost
 • zajišťování součinnosti se zdravotnickými zařízeními praktických lékařů
 • na základě akreditace MZ ČR zabezpečení dalšího vzdělávání a doškolování pracovníků v oblasti přednemocniční neodkladné péče
 • ZZS Jč. kraje jako poskytovatel odborné přednemocniční neodkladné péče plní navíc i úkoly dle krizového, havarijního a obranného plánování odvíjeného od Ústavního zákona č.110/1998 Sb., O bezpečnosti České republiky. Tyto úkoly plní s ohledem na skutečnost, že ochrana života je nedílnou součástí Bezpečnostní strategie ČR.