Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Projekty z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3% z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací na www.fonzabranyskod.cz.

  • Projekt „Pořízení techniky a věcných prostředků_2016“ byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

    V rámci projektu bylo pořízeno 10 kusů radiostanic systému PEGAS. Příspěvek fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů činil 512.014,-Kč.

  •  

  • Projekt „Pořízení techniky a věcných prostředků_2015“ byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

    V rámci projektu byla pořízena 3 vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému. Příspěvek fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů činil 2.684.000,-Kč.

  •