Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Projekty financované z Nadace ČEZ

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporujeme řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň.

Více informací na www.nadacecez.cz

 

Projekt „Modernizace vybavení ZZS JčK spojovací a navigační technikou“ 2019. V rámci projektu bylo pořízeno:

  • 14 kusů vozidlového radiového terminálu TPM700
  • 2 kusy ručního radiového terminálu TPH700, včetně jednonásobného stolního nabíječe
  • 8 kusů ručního radiového terminálu TPH700, včetně jednonásobného stolního nabíječe
  • Aktualizace mapových podkladů navigací

Výše nadačního příspěvku činila 1.400.000 Kč.

 

Projekt „Modernizace vybavení ZZS JčK spojovací technikou – digitální radiostanice" 2020. V rámci projektu bylo pořízeno:

  • 97 kusů digitálních vozidlových radiostanic značky MOTOROLA (typ DM4600 VHF) včetně montáže.

Výše nadačního příspěvku činila 1.400.000 Kč.