Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Aktuality 2020

Biohazard tým ZZS JčK se školil v Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany

(datum: 25. 09. 2020 | autor: admin)

Biohazard tým Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (dále jen BHT) navštívil 15.9.2020 Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. v Kamenné (dále jen SÚCHJBO). Členové týmu zde absolvovali kurz zaměřený na ochranu proti biologickým agens. Toto školení je pokračováním několikaleté spolupráce ZZS JčK a SÚCHJBO při vzdělávání a výcviku členů BHT.

Tým BHTTým BHT

V průběhu kurzu se tým seznámil s nejnovějšími vědeckými poznatky na poli biologických agens a ochranou proti jejich působení, včetně problematiky týkající se onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2. Dále byly na programu novinky v oblasti ochrany zasahujících osob, jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (dále jen OOPP) a dekontaminací biologických a dalších agens. Na dopolední teoretickou přednášku navazoval praktický výcvik, v jehož rámci bylo za využití vlastních OOPP procvičováno správné ustrojení, dekontaminace chemické agens a bezpečné odložení OOPP, a to vše pod dohledem odborníků na biologickou a chemickou ochranu ze SÚJCHBO.