Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Aktuality 2020

Výroční zpráva ZZS JčK za rok 2019

(datum: 15. 05. 2020 | autor: admin)

Výroční zpráva za rok 2019 ve formátu PDF (6 mb) ke stažení ZDE

ÚVODNÍ SLOVO

Ilustrační fot. k výroční zprávě 2019Rok 2019 byl pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje relativně stabilním obdobím, ve kterém jsme měli možnost dokončit projekty započaté v roce 2018, zahájit přípravy na řadu personálních technických a stavebních projektů, které zlepší pracovní prostředí zaměstnanců, zvýší úroveň technické vybavenosti a posunou nás o krok dál v informačních technologiích. Došlo k nákupu vozidel nové generace v segmentu sanitních vozidel a vozidel pro randes vous systém, ale i speciálních vozidel pro logistickou a materiální podporu posádek při řešení mimořádných událostí. V rámci plánu plošného pokrytí území Jihočeského kraje byl k oboustranné spokojenosti dokončen společný projekt se statutárním městem České Budějovice a zřízena výjezdová základna na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Na konci roku byly zahájeny významné opravy prostor výjezdové základny ZZS Tábor, sídlící v objektu HZS v Táboře, spolufinancované Jihočeským krajem. Do fáze přípravy stavby se podařilo posunout i přestavbu budovy oblastního střediska ZZS JčK v areálu Nemocnice Český Krumlov a.s. a ve chvíli, kdy vzniká tento text, probíhají již intenzivní stavební práce. Do konce roku 2020 by měly být stavebně dokončeny prostory pro výjezdovou základnu ve Veselí nad Lužnicí.

Stejně jako v předchozím roce jsme se věnovali rozvoji vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK, které umožňuje nejen výcvik a pravidelné vzdělávání zdravotnických pracovníků ZZS JčK, ale slouží i ke vzdělávání a výcviku v poskytování první pomoci pro ostatní složky integrovaného záchranného systému, studenty Jihočeské univerzity a další cílové skupiny. ZZS JčK, ve spolupráci s Jihočeským krajem dále rozšířila síť tzv. First - responderů, vybavených automatickým externím defibrilátorem z řad příslušníků HZS ČR, PČR, SDH, HS a MP. Zaměstnanci ZZS JčK se zúčastnili během roku řady zásahů, ale i nácviků společně s ostatními složkami IZS, asistovali při společenských a sportovních akcích na celém území Jihočeského kraje a provedli řadu školení v první pomoci nejen pro kolegy z IZS, ale také městskou policii, dobrovolné hasiče, školy, úřady i různá zájmová sdružení. Jako každý akademický, resp. školní rok, se lékaři i záchranáři ZZS JčK podíleli na výuce studentů bakalářského programu Jihočeské univerzity a na výuce diplomovaných záchranářů na vyšší odborné škole zdravotní. V roce 2019 došlo k dalšímu prohloubení spolupráce s Jihočeskými nemocnicemi, což vede pochopitelně k dalšímu zvyšování kvality péče o společné pacienty.

Hlavní náplní činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje bylo a je samozřejmě poskytování přednemocniční neodkladné péče, tedy výjezdy k pacientům na základě tísňové výzvy. Posádky ZZS JčK uskutečnily v roce 2019 83 tisíc výjezdů, což je v průměru 227 výjezdů denně nebo 9,5 výjezdu každou hodinu. Zdravotnické operační středisko přijalo a zpracovalo téměř 200 000 hovorů, z toho přes 99 000 na tísňovou linku 155.

Za vše, co se podařilo, musím poděkovat jihočeským zastupitelům a radním a především Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance Jihočeského kraje, kteří nám umožnili v dostatečném rozsahu financovat provoz i nezbytné investiční akce. Můj dík za spolupráci patří i všem kolegům z Jihočeských nemocnic, složek IZS i týmu spolupracovníků, o který se mohu opírat.

Moje poděkování patří však především všem lékařům i nelékařským pracovníkům ve výjezdových skupinách Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, bez jejichž nasazení a profesionálního přístupu při desítkách tisíc výjezdů do každého místa kraje, v jakoukoli denní i noční hodinu, mnohdy za velmi rizikových a nekomfortních podmínek, by zdravotnická záchranná služba nemohla existovat a jejichž práce si hluboce vážím.

V Českých Budějovicích dne 28.4.2020

MUDr. Marek Slabý, MBA
ředitel ZZS JčK