Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Aktuality 2020

Dnes je Den národní tísňové linky 155

(datum: 15. 05. 2020 | autor: admin)

15. květen je den, kdy si již počtvrté v celé České republice připomínáme význam tísňové linky 155 a vzdáváme hold pracovníkům zdravotnických operačních středisek a pracovníkům výjezdových skupin zdravotnických záchranných služeb.

Zdravotnická záchranná služba je tu pro všechny 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, připravená poskytnout neodkladnou odbornou péči, jestliže je v ohrožení vaše zdraví nebo váš život.

Mapa ČR s logy všech ZZS a logem Dne linky 155

V minulém roce přijali operátoři linky 155 v celé České republice celkem 1 700 555 tísňových volání. Číslo 1 137 701 odpovídá počtu všech našich loňských výjezdů. Ošetřili jsme 993 424 pacientů, to je v podstatě každý desátý občan ČR. Pokud bychom si dali tu práci a začali počítat, zjistíme, že v průměru třikrát za minutu zazvoní na některém z našich operačních středisek telefon, operátorka pak přibližně každých 28 sekund vyšle ze základny vozidlo záchranné služby. A aby byl výčet čísel úplný, dodejme, že výjezdových základen je v současnosti v České republice 311 a na nich v pohotovosti 597 výjezdových skupin.

Datum 15. 5. je zvoleno symbolicky s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která představuje nejdůležitější pojítko mezi záchranáři a těmi, kdo potřebují pomoc. Operátoři, kteří obsluhují tísňovou linku, jsou vyškolení zdravotničtí záchranáři, nebo zdravotní sestry se specializací. Pracují pod neustálým stresem, v krátkém čase musí dělat závažná rozhodnutí a nesmí si dovolit udělat chybu.

Při vypuknutí koronavirové epidemie došlo k extrémnímu zatížení zdravotnických operačních středisek. Konkrétně na Zdravotnickém operačním středisku jihočeské záchranné služby se počet příchozích hovorů zvýšil o 115 % ve srovnání s běžným režimem. Jihočeští operátoři poskytovali odborné telefonické rady, odkazovali a přepojovali hovory na epidemiologická centra, konzultovali zdravotní obtíže volajících s jinými odborníky.

V záplavě příchozích hovorů jsme museli přesně diferencovat stavy, ke kterým bylo zapotřebí vyslat posádku záchranky v adekvátních ochranných oděvech. To je obrovská zodpovědnost,“ uvedl vedoucí lékař zdravotnického operačního střediska MUDr. Jakub Hájek. „Z důvodu přetížení operátorů pracujících v běžném pracovním režimu jsme museli posílit denní směnu o dalšího operátora, který zároveň koordinoval tým vyjíždějící k pacientům provádět odběry vzorků k průkazu onemocnění COVID-19. Dále jsme v časové špičce zatížení zřídili pozici operátora, který pouze poskytoval telefonickou radu volajícím v souvislosti s problematikou COVID-19,“ dále popisoval přijatá opatření. Operačnímu středisku se velmi ulevilo zřízením národní informační linky 1212. Po velmi náročném období se naše zdravotnické operační středisko již pomalu vrací do běžného provozního režimu.

Období epidemie COVID-19 ukázalo na nepostradatelnost, ale i zranitelnost záchranek. Všichni naši pracovníci byli zejména v počátečním období vystaveni značnému riziku a pracovali pod velkým tlakem. Na oplátku se nám dostalo doposud nebývalé vlny podpory a uznání ze strany veřejnosti. Děkujeme.

Současná epidemiologická situace nám neumožňuje oslavit Den linky 155 uspořádáním oblíbených edukačních akcí pro veřejnost. Oslavme ji proto pouze symbolicky a připomeňme si tak každodenní nasazení pracovníků zdravotnických záchranných služeb.