Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2019

Exploze na zámku Hluboká nad Vltavou zranila pětadvacet osob

(datum: 06. 11. 2019 | autor: admin)

Fotografie vozidel složek IZS v areálu Zámku Hluboká nad Vltavou4. listopadu proběhlo ojedinělé cvičení složek integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje a Národního památkového ústavu s názvem „Zámek Hluboká 2019“. Cvičení bylo záměrně naplánováno v prostorách jednoho z nejcennějších jihočeských klenotů Zámku Hluboká nad Vltavou. Zámek je dominantou Jihočeského kraje a patří k nejnavštěvovanějším památkám. V sezóně je zde denně až 2000 návštěvníků, a právě proto bylo téměř výzvou zaměřit se na bezpečnost a ochranu jeho návštěvníků.

Prvotním úkolem cvičících složek bylo vyřešit nález nástražného výbušného systému na nádvoří zámku. Situace na místě však velmi rychle gradovala. V průběhu evakuace návštěvníků došlo k výbuchu nastraženého předmětu a ke zranění dvou desítek návštěvníků, kteří ještě nestačili zámek opustit. Záchranné složky tak musely souběžně řešit záchranu velkého počtu zraněných osob, hašení po výbuchu, likvidaci dalšího nástražného systému, který se objevil při pyrotechnické prohlídce a eliminaci pachatele.

Vedoucí výjezdové skupiny ZZS JčK informovala o výbuchu a vzniku mimořádné události s hromadným postižením osob Zdravotnické operační středisko. Řídící operátor aktivoval Traumatologický plán ZZS JčK a vyslal na místo další výjezdové skupiny včetně vozidla pro řešení následků mimořádných událostí. Činnost zdravotnického personálu byla na místě události koordinována Vedoucím zdravotnické složky. Primární třídění osob v místě výbuchu prováděli profesionální hasiči a vynášeli zraněné do vnější, bezpečné zóny. Zde si je přebírali do péče členové výjezdových skupin ZZS JčK. Jako místo k poskytování přednemocniční neodkladné péče byly zvoleny prostory Alšovy Jihočeské galerie. Vedoucí lékařka provedla přetřídění pacientů, stanovila u každého potřebnou terapii a prioritu ošetření a transportu. Po ošetření byli pacienti cvičně směrováni do zdravotnických zařízení dle informací o dostupných lůžkových kapacitách jednotlivých nemocnic na území Jihočeského kraje.

Cvičení se zúčastnilo přibližně devadesát zasahujících profesionálů, stovka figurantů, tři desítky zásahových vozidel všech složek IZS. „Velké poděkování patří nejenom všem zasahujícím za předvedený profesionální výkon, ale také všem figurantům – studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Střední školy veřejnoprávní TRIVIS Vodňany. Maskování, instruktáž figurantů a příprava scény po výbuchu nástražného výbušného systému byla provedena na profesionální úrovni za což děkujeme skvělému týmu maskérů,“ uvedl Petr Svoboda, vedoucí pracoviště krizové připravenosti ZZS JčK.

Co cvičení jednotlivým zúčastněným přineslo, zda splnilo, co mělo, či ukázalo, kde jsou v bezpečnosti a ochraně historických památek rezervy, zhodnotili představitelé jednotlivých cvičících složek:

„Všechny základní složky integrovaného záchranného systému měly dnes možnost cvičit specifickou mimořádnou událost v unikátních prostorách. Taktické cvičení ukázalo, že jsme připraveni v dokonalé souhře, a poděkování patří nejen cvičícím, figurantům, organizátorům, ale i Národnímu památkovému ústavu a vedení Státního zámku Hluboká nad Vltavou,“ zhodnotil ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Lubomír Bureš.

Brigádní generál Luděk Procházka, ředitel jihočeské policie poděkoval svým lidem za výborně odvedenou práci a pochválil souhru všech zasahujících. Také řekl: „Náš krásný kraj je plný mimořádně zajímavých a velmi známých památek, musíme být připraveni a umět v nich při mimořádných situacích zasáhnout. K této dovednosti velmi přispěje dnešní prověřovací a součinnostní cvičení!“

Pozitivně hodnotil přípravu cvičení a činnost svých zaměstnanců i ředitel ZZS Jihočeského kraje MUDr. Marek Slabý: „Bylo pro nás dobré si vyzkoušet řešení mimořádné události na takto turisticky exponovaném místě, kterým denně projdou tisíce návštěvníků. Záchranáři nebyli dopředu seznámeni s plánem cvičení, proto pro ně situace na místě byla velmi reálná. Děkuji všem za profesionální výkon.

"Těší mě, že první cvičení tohoto druhu proběhlo právě na jedné z našich nejnavštěvovanějších a nejcennějších památek, na zámku Hluboká. S hasičským záchranným sborem spolupracujeme již dlouhodobě, ale díky zapojení ostatních složek záchranného systému se jednalo o unikátní akci, která skutečně prověřila připravenost našich zaměstnanců i samotného objektu," říká generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Fotogalerie