Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2019

Cvičení složek IZS na Landštejně

(datum: 10. 10. 2019 | autor: admin)

Záchranáři připravují transport zraněnéhoJeden z turistů během prohlídky areálu Státního hradu Landštejn opustil vytýčenou návštěvnickou trasu a v důsledku své neopatrnosti se zřítil z ochozu jedné z hradních věží, tzv. donjonu, a spadl z výše asi 10 m. Pád návštěvníka byl zpozorován skupinou opodál stojících turistů, kteří neprodleně informovali kastelánku hradu a záchranné složky. Takovýto byl námět cvičení složek IZS, které proběhlo ve středu 9. října 2019 v areálu Státního hradu Landštejn.

Po vyrozumění základních složek IZS vyjíždí na místo události výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci ZZS Jihočeského kraje z výjezdové základny Kunžak a jednotky HZS Jihočeského kraje ze stanic Dačice a Jindřichův Hradec, a to včetně lezeckého družstva, které je dislokováno právě na požární stanici v Jindřichově Hradci.

Jako první na místo události přijíždí výjezdová skupina ZZS Jihočeského kraje, která je u vstupní brány očekávána kastelánkou hradu. Členové výjezdové skupiny, po podání informace na zdravotnické operační středisko a ověření si času příjezdu hasičských jednotek, následují kastelánku, která je doprovází na místo události. Po vyhodnocení situace v místě pádu turisty, kdy není shledáno žádné bezprostředně hrozící nebezpečí, využívají členové výjezdové skupiny nabídku věcné pomoci a pomocí žebříku vstupují okenním výklenkem do spodního patra hradní věže, kde nacházejí zraněnou osobu. V době příchodu zdravotnického personálu zraněný turista nereaguje, základním vyšetřením pacienta v souladu s mezinárodně uznávaným standardem PHTLS (Pre-Hospital Trauma Life Support) zjišťuje výjezdová skupina u pacienta bezvědomí, pravděpodobně v důsledku tupého úrazu hlavy, a poranění hrudníku postiženého. Dle zjištěného zdravotního stavu je pacientovi poskytnuta potřebná přednemocniční neodkladná péče a po zajištění základních životních funkcí a stabilizaci stavu zraněného, vyčkávají členové výjezdové skupiny ZZS příjezdu hasičů za účelem šetrného vyproštění a transportu do sanitního vozu.

Velitel zásahu po příjezdu na místo kontaktuje vedoucího výjezdové skupiny ZZS, stanoví si s ním způsob spojení prostřednictvím radiostanice, která je běžnou součástí výbavy záchranných složek a zahajuje průzkum okolí. V rámci průzkumu byly vytipovány možné cesty záchrany zraněné osoby a po domluvě se členy lezeckého družstva je následně zvolena ta nejvýhodnější. Po uložení pacienta do transportního prostředku je za pomocí lanových technik osoba vyproštěna z prostoru pádu a následně ve spolupráci se členy výjezdové skupiny naložena do přistaveného sanitního vozu a transportována do zdravotnického zařízení poskytovatele akutní lůžkové péče.

Po oficiálním ukončení cvičení následovalo několik nácviků spočívajících v různých způsobech záchrany osoby z inkriminovaného prostoru, který byl pro potřeby cvičení vybrán. V úplném závěru proběhlo seznámení s vybavením lezeckého družstva zřizovaného v rámci HZS Jihočeského kraje a krátká instruktáž o možnostech založení lanové cesty a lanových technik k vytažení nebo spuštění mobilní a imobilní osoby z výšky nebo volné hloubky.

Mgr. Petr Svoboda, DiS., vedoucí oddělení krizového řízení ZZS Jihočeského kraje

Fotogalerie