Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2019

IMZ Amerika 2019

(datum: 29. 09. 2019 | autor: admin)

Záchranáři na briefingu na zahájení výcvikuVe dnech 24. – 26. 9. 2019 se konalo v lokalitě lomů „Mexiko“ a „Velká Amerika“ Instruktážně metodické zaměstnání (IMZ) krizové připravenosti lezeckých skupin a leteckých záchranářů složek Integrovaného záchranného systému ČR (IZS). Akci již popáté pořádala Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje společně s lektorem pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou Bc. Milanem Linhartem. Letos nově se IMZ konalo pod patronátem Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky. Cvičilo se ve vzduchu, na skalních stěnách, podzemních štolách i ve vodě. V přírodním polygonu se během tří dnů vystřídalo více jak 400 lezců a záchranářů.

IMZ byl určen pro lezecké skupiny napříč všemi složkami IZS, posádky leteckých záchranných služeb a další složky provádějící a práci a záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou.

Hlavním cílem IMZ byl praktický výcvik výškových specialistů při pohybu v lanových cestách, evakuaci osob pomocí lanových technik v extrémních podmínkách simulujících vysoké fyzické a psychické nároky na zvládnutí úkolů. Dále ověření možností mezikrajské a mezirezortní spolupráce výškových specialistů při práci a záchraně, vzájemná výměna zkušeností a testování nových výrobků.

Slaňující záchranářLetečtí záchranáři nastupují do vrtulníku W3A SokolDva letečtí záchranáři při záchraně za pomoci palubního jeřábu

Příprava stanovišť a zázemí započala již v průběhu neděle a pondělí. Kolegové ze Speleologické záchranné služby vystrojili na severní a jižní stěně lomu Mexiko veškeré lanové cesty. Společně s dalšími lezci-záchranáři přemostili lom stometrovým lanovým traverzem. V těsné blízkosti lomu byl postaven malý lanový trenažér umožňující cvičícím před vstupem do skalní stěny vyzkoušet si techniky postupu přes lanové přepínky a správné nastavení vlastního vybavení. Pro přípravu tohoto přírodního polygonu bylo použito více než 1800 metrů statických lan, cca 150 ks ocelových karabin a řada dalšího vybavení, které poskytli partneři akce.

Vlastní IMZ „Amerika 2019“ byl zahájen v úterý v 9°°hodin. Na začátku každého dne absolvovali všichni účastníci krátké proškolení od Speleologické záchranné služby Český kras o bezpečném pohybu v lanových cestách, specifikách vápencových hornin při činnostech ve výškách. Následně se lezecká družstva vydala cvičit do skalních stěn, podzemních štol a na lanový traverz. V úterý se jednotlivé týmy věnovaly především pohybu v lanových cestách na skalních stěnách, podzemních štolách a nácviku vyprošťování, záchran a evakuace osob pomocí lanových technik.

Záchranáři zdolávající stěnu lomuVrtulník zasahující v lomu AmerikaZáchranáři na Zaječí pěšince v lomu Mexiko

Ve středu a ve čtvrtek se ke cvičícím připojila i Armáda ČR s vrtulníkem W-3A Sokol. Nácviku leteckých záchran za pomoci vrtulníku s palubním jeřábem a lanovým podvěsem se s piloty, palubními techniky a záchranáři SAR AČR účastnili letečtí záchranáři Zdravotnické záchranné služby JčK a Hasičského záchranného sboru JčK.

Lom Velká Amerika poskytuje pilotům unikátní prostředí pro nácvik pilotáže v „soutěsce“, tento prostor specificky ovlivňuje chování vrtulníku. Letečtí záchranáři trénovali v lomech vyzdvižení osoby ze skalní stěny nebo z lávky nad vodní hladinou za pomoci palubního jeřábu a lanového podvěsu. Výcvik byl v obou dnech zaměřen především na přesné navádění vrtulníku, signalizaci mezi leteckým záchranářem a palubním technikem a bezpečné provedení evakuace osoby z nepřístupného terénu. Během dvou dnů záchranáři nalétali bezmála 10 hodin a uskutečnili desítky cvičných záchranných operací.

Akce byla podpořena přítomností a prezentací výrobků firem zabývajících se výrobou a distribucí prostředků pro práci ve výškách a nad volnou. Účastníci IMZ se tak v průběhu všech tří dnů mohli seznámit s celou řadou jejich produktů i novinek a otestovat je v náročném terénu.

Fotogalerie

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje děkuje všem níže jmenovaným partnerům a společnosti Lomy Mořina s.r.o., bez jejichž podpory by nebylo možné Instruktážně metodické zaměstnání „Amerika 2019“ zrealizovat.

Partneři:

 • Bc. Milan Linhart, lektor pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti; Stanice č. 1 – Český kras
 • WORK SAFETY-PAVOUCI s.r.o.
 • LANEX a.s.
 • HQH SYSTEM s.r.o.
 • UNION TRADE SERVIS s.r.o.
 • SINGING ROCK s.r.o.
 • ROCK EMPIRE s.r.o.
 • VERTICAL TRADE s.r.o.
 • CLIMBING TECHNOLOGY s.r.o.

Možnost výcviku využily lezecké skupiny a jednotlivci z těchto organizací:

 • Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
 • Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
 • Zdravotnická záchranná služba Hlavního města Prahy
 • Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
 • Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
 • Speleologická záchranná služba ČSS Čechy
 • Speleologická záchranná služba ČSS Morava
 • Horská služba ČR-Jizerské hory
 • Horská služba ČR-Šumava
 • Horská služba ČR-Krkonoše
 • Zásahová jednotka PČR Středočeského kraje
 • Zásahová jednotka PČR Hlavního města Praha
 • Zásahová jednotka PČR Jihočeského kraje
 • Speciální jednotka PČR Temelín
 • Policejní prezidium ČR
 • Další specialisté z PČR a MV ČR
 • M2C-ETE a EDU
 • 243. vrtulníková letka 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely
 • Vojenská policie Praha
 • Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 • Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
 • Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
 • Hasičský záchranný sbor Praha
 • Hasičský záchranný sbor Prostějov
 • Hasičský záchranný sbor Pardubice
 • Hasičský záchranný sbor Přerov
 • Hasičský záchranný sbor Chrudim
 • Hasičský záchranný sbor Šumperk
 • Hasičský záchranný sbor Žatec
 • Hasičský záchranný sbor SŽDC České Budějovice
 • Hasičský záchranný sbor Spolana Neratovice
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hluboká
 • Hasiči Rescue Praha