Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2019

Konference Jihočeský den PNP

(datum: 19. 05. 2019 | autor: admin)

Ve čtvrtek 16. května se v prostorách budovy Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity uskutečnil II. ročník odborné konference Jihočeský den přednemocniční neodkladné péče. Vzdělávací akci, zaměřenou na teoretické a praktické aspekty přednemocniční neodkladné péče u neurologických pacientů, pořádala Zdravotnická záchranná služba JčK ve spolupráci s Nemocnicí České Budějovice, a.s. a Zdravotně sociální fakultou JU. Účastníky v úvodu přivítali zástupci pořádajících subjektů, děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., MUDr. Miroslava Nevšímalová a ředitel ZZS JčK MUDr. Marek Slabý.

Ústředním tématem dopoledního bloku přednášek byly cévní mozkové příhody. Přední kapacity z českobudějovického Komplexního cerebrovaskulárního centra (KCC) přiblížily posluchačům nejnovější možnosti v diagnostice a léčbě CMP, zajímavé kazuistiky a výsledky společného snažení KCC a ZZS JčK v poskytování péče pacientům s CMP.

První část odpoledních přednášek byla věnována epilepsii, komplexní péči a léčbě, doporučeným postupům a kazuistikám. V posledním bloku přišla na řadu tzv. varia, tedy přednášky na různorodé náměty.

Nosnou myšlenkou organizátorů konference je propojení teorie s praxí a témata přednášek byla cílena především na nelékařské zdravotnické pracovníky zdravotnické záchranné služby a studenty oboru zdravotnický záchranář.

Program

Sborník abstraktů

Fotogalerie