Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2019

XIII. PRACOVNÍ KONFERENCE SPIS-INTERVENT

(datum: 12. 05. 2019 | autor: admin)

Ve dnech 7. až 9. dubna 2019 se ve Zvíkovském Podhradí konala celostátní XIII. PRACOVNÍ KONFERENCE SPIS-INTERVENT. Pořadatelem se letos byla Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje a záštitu na akcí převzala hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.

Konference SPIS - Systém psychosociální intervenční služby byla určena pro zdravotnické interventy z nemocnic a záchranných služeb, kteří poskytují první psychickou pomoc a krizovou intervenci sekundárně zasaženým jedincům, nejčastěji blízkým pacientů a pozůstalým osobám. Odborné akce se zúčastnilo na 110 interventů z celé republiky a zájem o účast výrazně převyšoval její kapacitu.

Letošní pracovní setkání bylo zaměřeno na prohlubování znalostí a dovedností v problematice intervencí u obětí trestných činů, péče o děti zasažené mimořádnou situací, práce s pozůstalými po úmrtí dítěte, první psychické pomoci při živelných katastrofách, etnických a náboženský specifik ve vztahu k umírání a smrti. Přednášejícími byli psychologové z celé ČR, kteří se těmto specifickým problematikám dlouhodobě profesně věnují.

Nedílnou součástí konference byly i bloky workshopů a prostor vyhrazený pro psychohygienickou péči o samotné interventy, a to jak formou skupinové supervize tzv. Bálintovských skupin tak i individuálními intervizemi.

XIII. PRACOVNÍ KONFERENCE SPIS-INTERVENT - program