Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2018

Ocenění AZZS ČR za rok 2018

(datum: 25. 10. 2018 | autor: admin)

Dne 24.října v rámci odborné konference XXV. Dostálovy dny urgentní medicíny proběhlo slavnostní předávání cen Asociace ZZS ČR za rok 2018.

ZZS Jihočeského kraje letos nominovala na ocenění Radku Krygarovou, zdravotní sestru výjezdových skupin ÚS ZZS JčK v Českých Budějovicích za dlouholetou, neúnavnou a intenzivní práci při vzdělávání a výcviku záchranářů, příslušníků ostatních složek IZS, žáků a studentů na všech stupních školní docházky i široké veřejnosti.

Paní Radka Krygarová začala pracovat na Zdravotnické záchranné službě v srpnu r. 1999, jako zdravotní sestra výjezdových skupin. Již bezmála dvacet let se věnuje práci na záchranné službě s velkým osobním nasazením a neutuchajícím optimismem. Od počátku své praxe se aktivně zapojuje do vzdělávání laické veřejnosti, zvláště pak dětí, v poskytování první pomoci. Zároveň se stala školitelem pro složky IZS a postupně i školitelem uvnitř naší organizace. Stála u zrodu Protialkoholní záchytné stanice v Českých Budějovicích, kde 8 let vykonávala funkci staniční sestry.

V počátcích zavádění pravidelného vzdělávání členů výjezdových skupin byla pověřena vedením nově vznikajícího Vzdělávacího střediska ZZS JčK. S entuziasmem sobě vlastním se pustila do boje s předsudky a někdy i nepochopením kolegů, podřízených a nadřízených pracovníků. Významnou měrou se tak podílela na vybudování funkčních základů Vzdělávacího a výcvikového střediska naší organizace, za což jí patří velký dík. Z pozice hlavního lektora odešla v roce 2016 a pomyslnou štafetu předala mladším kolegům. Raduško děkujeme.