Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2018

Krizová připravenost - výměna zkušeností se ZZS KV

(datum: 11. 10. 2018 | autor: admin)

V úterý 9. října 2018 využili naši pracovníci útvaru krizového řízení a vybraní zájemci z řad členů Pracovní skupiny pro řešení mimořádných událostí pozvání od kolegů ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS KV) a navštívili výjezdovou základnu v Třebíči. V průběhu návštěvy byli jihočeští záchranáři seznámeni s vybavením, která má k dispozici ZZS KV pro případ řešení a odstraňování následků mimořádných událostí s hromadným postižením osob (MU s HPO) a s dalším vybavením používaným v podmínkách ZZS KV. Nedílnou součástí návštěvy byla také výměna zkušeností v oblasti přípravy a vlastního řešení MU s HPO. V rámci diskuze si obě strany sdělily informace o tom, jakým způsobem probíhá vzdělávání zaměstnanců příslušné ZZS a jak jsou nabité znalosti ověřovány.

Druhou částí připraveného programu byla odborná exkurze do prostor JE Dukovany, kdy zaměstnanci ZZS JčK měli možnost se seznámit s fungováním nejstarší jaderné elektrárny na území České republiky. Hlavním cílem byla návštěva pracoviště havarijního štábu jaderné elektrárny a seznámení s postupy řešení mimořádné události, při které dojde k úniku radioaktivních látek mimo uzavřené části elektrárny. Přítomní zaměstnanci ZZS JčK byli seznámeni s činností havarijního štábu elektrárny, s úkoly jeho jednotlivých členů a přesahem těchto úkolů a činností do oblasti ochrany obyvatelstva v zóně havarijního plánování a činnosti složek IZS, se zaměřením na zabezpečení zdravotní péče zaměstnancům elektrárny a obyvatelstvu výjezdovými skupinami poskytovatele ZZS.

Připravený program byl oběma zúčastněnými stranami hodnocen jako velmi zajímavý a přínosný a zástupci obou krajských ZZS se shodli na další vzájemné spolupráci v oblasti přípravy na řešení MU s HPO.

Mgr. Petr Svoboda, Dis.