Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2018

TC Hangár 2018

(datum: 17. 09. 2018 | autor: admin)

„Hangár 2018“ to je název taktického cvičení, které se ve středu 12. září 2018 uskutečnilo na Letišti České Budějovice. Námětem cvičení, jehož se zúčastnily všechny hlavní složky integrovaného záchranného systému (IZS), byl výbuch zbytkového paliva s následným požárem, ke kterému došlo v hangáru při servisních pracích na letadle L-410. V zasaženém objektu se v době výbuchu nacházelo celkem 5 osob, které utrpěly různá poranění a tlakové lahve se stlačeným plynem pro sváření.

Celé cvičení se odehrálo v reálném čase a místě. Prostor zásahu byl zakouřen reálnými spalinami hoření, viditelnost zde byla minimální a všichni zde zasahující příslušníci HZS museli použít dýchací techniku. Hasiči vynášeli jednotlivé pacienty z nebezpečné zóny a předávali je do péče záchranářů na vytyčeném stanovišti přednemocniční neodkladné péče.

Velitelka zdravotnické složky předávala průběžně informace o vývoji situace na místě zásahu na simulované pracoviště Zdravotnického operačního střediska a koordinovala činnost zdravotnických pracovníků, včetně určení Vedoucího lékaře a koordinace jeho práce s dalšími členy výjezdových skupin při třídění a ošetřování osob postižených na zdraví.

Cílem cvičení pro ZZS JčK bylo především ověřit reálné dojezdové doby z výjezdových základen v Plané a v Českých Budějovicích do areálu Letiště České Budějovice. Dále procvičení součinnosti s jednotkou HZSP Letiště České Budějovice, dalšími složkami IZS (HZS JčK, PČR) a s odpovědnými pracovníky letiště.

Proběhlé cvičení bylo pracovníky krizové připravenosti ceklově hodnoceno velmi pozitivně a jako velmi přínosné.

Fotogalerie