Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2018

Zdravotnické záchranné služby ČR a Rakouska představily výsledky své úspěšné spolupráce

(datum: 31. 05. 2018 | autor: admin)

Dne 28. května 2018 se v prostorách velvyslanectví ČR v Rakousku uskutečnila odborná konference věnovaná spolupráci zdravotnických záchranných služeb (ZZS) ČR a Rakouska. Jednalo se o projekt ekonomické diplomacie organizovaný Obchodně-ekonomickým úsekem Velvyslanectví za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva obrany ČR. Jeho cílem bylo přiblížit české i rakouské veřejnosti tuto unikátní přeshraniční spolupráci, kvalitu českých ZZS a představit výrobce jejich vybavení. Akce se zúčastnilo více než 90 hostů z ministerstev zdravotnictví ČR a Rakouska, jihočeského, jihomoravského a Kraje Vysočina, Dolního Rakouska a dalších spolkových zemí, jejich krajských, resp. zemských organizací ZZS, a výrobců prostředků pro ZZS. Akce sklidila velký úspěch i díky širokému mediálnímu pokrytí. Za Jihočeský kraj prezentoval výsledky spolupráce MUDr. Marek Slabý.

Východiskem pro uspořádání akce bylo uzavření Rámcové smlouvy o přeshraniční spolupráci mezi ČR a Rakouskem v oblasti ZZS v lednu 2016. Tato smlouva vytvořila právní rámec pro přeshraniční zásahy výjezdových skupin ZZS jednoho státu na území druhého a pro posílení spolupráce přeshraničních krajů. Rakouští občané však mnohdy netuší o vysoké kvalitě českého zdravotnictví a ZZS. Především je ve svém projevu náměstek MZ ČR Radek Policar informoval, že Česká republika dosahuje vynikajících výsledků např. v odvětví onkologie, ortopedie, oftalmologie či v oblasti endoskopické kardiochirurgie. Mezi absolutní světovou špičku patří Česká republika v oblasti neonatologie a perinatologie.  I zdravotnickým záchranným službám je v ČR přikládána velká důležitost, o čemž svědčí propracovanost systému, stejně jako nároky na vzdělání záchranářů.

Náměstek rakouského ministerstva zdravotnictví Dr. Clemens Martin Auer vyjádřil ve svém projevu přesvědčení, že spolupráce ČR a Rakouska založená na této smlouvě může sloužit jako příklad nejlepší, osvědčené praxe v Evropě. S tím se ztotožnil i zemský radní Dolního Rakouska Dr. Martin Eichtinger, který spolupráci označil za vzor poskytování zdravotní péče v Evropě, bez státních hranic a bariér. Spolupráce přeshraničních nemocnic a poskytování zdravotní péče občanům příhraničních regionů patří k prioritám dolnorakouské iniciativy Healthacross, představené na akci zástupkyní Dolnorakouského zdravotního a sociálního fondu (NÖGUS) Elke Ledl. Od zahájení pilotního projektu „Healthacross in Practice“ v únoru 2013 poskytla nemocnice v Gmündu zdravotní péči již pěti tisícům ambulantním a cca 850 stacionárním pacientům z ČR. Stejně tak i nemocnice ve Znojmě slouží, coby největší nemocnice v regionu, přeshraničním pacientům. Jedná se o vysoce kvalitní nemocniční zařízení s ratingem A+ a četnými mezinárodními oceněními, které poskytuje léčbu rakouským pacientům např. v oboru onkologie.

Dle náměstka Auera se může rakouská strana od vysoce kvalitních českých ZZS nechat inspirovat. Tento názor potvrdil i profesor FH St. Pölten Christoph Redelsteiner, který zajímavě srovnal systém fungování ZZS v obou zemích. Rakouský systém bohužel není jednotný, v každé z devíti spolkových zemí fungují ZZS odlišně, vč. kvality poskytovaných služeb. Zatímco rakouští záchranáři absolvují 60hod kurz, čeští 5leté studium urgentní medicíny.

Autor: Ing. Martina Tauberová, vedoucí Obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Rakousku

Fotografie: Kössler

Celá tisková zpráva zde.