Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2018

Úspěch strakonických záchranářů na Rozkoš RESCUE 2018

(datum: 11. 05. 2018 | autor: admin)

Naši zdravotničtí záchranáři z Oblastního střediska Strakonice se zúčastnili tradiční soutěže Rozkoš RESCUE 2018. Letošní ročník, se konal ve dnech 3.-6. května2018 v okolí vodní nádrže Rozkoš u města Česká Skalice a byl již 15. v pořadí. Soutěž organizuje Vodní záchranná služba ČČK Náchod a odborným garantem je ZZS KHK. Náš tým pod vedením kapitána Jiřího Zemana ve složení Radek Klečka, Marek Kuchařík a Tomáš Volek získal krásné 2.místo. Kluci soutěžili v kategorii Profi, ve které startovalo 37 profesionálních čtyřčlenných posádek z Čech i Slovenska, složených ze záchranářů ZZS, AČR, studentů lékařských fakult a studentů oboru zdravotnický záchranář. BLAHOPŘEJEME!

V metodickém třídenním cvičení se utkalo více než 50 laických i profi týmů z celé České republiky a ze Slovenska. První soutěžní den začal noční etapou, jejím průběhu si soutěžící posádky musely poradit s transportem pacienta s akutním infarktem myokardu u kterého došlo k náhlé zástavě oběhu. V druhý úkol prověřil praktickou činnost posádky v terénu a znalost operačního řízení na ZOS. Třetí úkol byl zaměřen na podrobné neurologické vyšetření pacienta. A závěr noční etapy prověřil postupy při  řešení mimořádné události s hromadným postižením osob.

Na denní etapu vyrazili soutěžící v časných ranních hodinách, po krátkém odpočinku z noci. V jednotlivých úkolech musely týmy opět dokázat své odborné znalosti v nejrůznějších modelových situacích zaměřených na přednemocniční neodkladnou péči. Jednalo se například bodná a střelná poranění řešená ve spolupráci s PČR, nebo záchranu dvouletého dítěte po požití opiátových náplastí. V tomto případě soutěžící prověřil sofistikovaný vyhodnocovací systém resuscitačního modelu a bedlivé oko členů resuscitační rady. S dětmi se týmy v průběhu soutěže setkaly ještě několikrát, a to v různých věkových kategoriích. Bez času na oddych následovala řada úkolů, jako třeba řešení znásilnění chovanky Ústavu sociální péče, spolupráce s horskou službou při záchraně lyžařky, pacientka s AIM, intoxikace CO, požití tisu červeného, nebo například kousnutí hadem.

Kromě medicínských disciplín, si soutěžní družstva vyzkoušela i disciplíny technické a vědomostní. Prokázali své řidičské zkušenosti se sanitkou, dovednosti na překážkové dráze, běžené o berlích. Rychlé nohy vyžadoval i úkol vojáků AČR, kde se záchranáři ocitli ve fiktivní situaci bouřlivých nepokojů na území naší republiky a zachraňovali osoby v bojové zóně. Několik testů ověřilo znalosti v oblasti medicíny, legislativy, řešení mimořádných událostí a zákonů a pravidel silničního provozu. A co by to bylo za soutěž pořádanou vodní záchranou službou, kdyby se záchranáři nenamočili, záchrana pacienta s míšní lézí z vodní nádrže Rozkoš, byla tečka za druhým soutěžním dnem.

"Úspěch našeho družstva není jedinou odměnou, největším benefitem jsou zkušenosti ze soutěže odnesené, které budeme dále využívat při péči o naše klienty", konstatoval Jiří Zeman.

Fotogalerie