Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2018

IMZ Kleť 2018

(datum: 20. 02. 2018 | autor: admin)

Záchranáři z OS Český Krumlov zorganizovali v úterý 13.2.2018 instruktážně metodické zaměstnání (IMZ) v oblasti CHKO Blanský les, konkrétně v bezprostřední blízkosti vrcholu hory Kleť (1084 m.n.m.). Hlavním záměrem cvičení byla rekognoskace přístupových komunikací vedoucích na vrchol Kletě, ověření jejich průjezdnosti pro vozidla ZZS JčK, nácvik ovládání vozidel na zasněžených a namrzlých lesních cestách v hůře dostupném a turisty velmi vytíženém terénu nejvyšší hory Blanského lesa. Cvičení se zúčastnilo na dvacet záchranářů a pracovníků odboru Krizové připravenosti.

Vlastní IMZ bylo zahájeno úvodním briefingem, na kterém se cvičící seznámili s mapovými podklady vztahujícími se k dané oblasti a harmonogramem akce. V první etapě nacvičovali záchranáři záchranu zraněné osoby nacházející se zhruba v polovině turistické trasy vedoucí pod lanovkou na vrchol Kletě. V druhé etapě následoval průjezd vybraných cest,které vedou od úpatí na vrchol Kletě za účelem seznámení se s těmito trasami a ověření jejich průjezdnosti.

Fotogalerie