Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2017

Novorozenecký transportní inkubátor

(datum: 12. 12. 2017 | autor: admin)

V rámci zlepšování péče o obyvatele našeho kraje se Zdravotnická záchranná služba JčK zaměřila i na skupinu novorozenců. A to zejména na nezralé novorozence se selhávajícími základními životními funkcemi, které transportujeme z periferních nemocnic do perinatologického centra intenzivní péče v Českých Budějovicích. Z tohoto důvodu byl na základě specifikace zpracované společně s neonatologickým oddělením Nemocnice České Budějovice pořízen nový moderní transportní inkubátor, který splňuje všechny bezpečnostní a profesní požadavky na transport novorozence v 21 století.

„Jde v podstatě o mobilní jednotkou intenzivní péče s nejmodernější technikou sloužící jednak k ošetření novorozence, tedy vlastní inkubátor, ale i zásadní sadu přístrojů k monitoraci životních funkcí novorozence, umožňujících tyto funkce nejen monitorovat, ale i nahrazovat. Například je zde nový moderní ventilátor pro umělou plicní ventilaci a další přístroje“, upřesnil MUDr. Marek Slabý, ředitel Zdravotnické záchranné služby JčK.

Transport novorozenců zajišťuje Zdravotnická záchranná služba JčK společně s neonatologickým oddělením Nemocnice České Budějovice a.s., kdy péči o pacienta během převozu zajišťuje personál neonatologie. „Jedná se o dlouholetou a velmi dobrou spolupráci neonatologických týmů a týmů Zdravotnické záchranné služby“, zdůraznil MUDr. Milan Hanzl, primář neonatologického oddělení. Za posledních deset let jsme společně uskutečnili na 1060 transportů novorozenců vyžadujících intenzivní péči.

Nový transportní inkubátor je majetkem Zdravotnické záchranné služby JčK a s ohledem na nastavený sytém transportů novorozenců v Jihočeském kraji, bude umístěn jako dlouhodobá zápůjčka na pracoviště neonatologie Nemocnice České Budějovice a.s..