Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2017

Úspěšný rozvoj přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

(datum: 19. 10. 2017 | autor: admin)

Během posledního týdne se zástupci Zdravotnické záchranné služby JčK a Krajského úřadu Jihočeského kraje opakovaně zaměřili na problematiku přeshraniční spolupráce mezi Zdravotnickými záchrannými službami Jihočeského kraje, Rakouska a Spolkové republiky Německo.

Obecné rysy spolupráce byly stanoveny v mezistátních smlouvách a následně, na základě konkrétních ujednání, mezi Jihočeským krajem, Dolním Rakouskem, Horním Rakouskem a Bavorskem, se kterými má Jihočeský kraj společnou státní hranici. Tyto smlouvy a ujednání umožnují výjezdovým skupinám Zdravotnické záchranné služby překračovat hranice, provádět na území sousedního státu zásah nebo jen transportovat pacienta do zdravotnického zařízení země, jejíž je občanem. K občanům příhraničních okresů, nebo turistům pohybujícím se v oblasti hranic na běžkách, kole, pěšky či automobilem, tak přijíždí v případě potřeby posádka záchranné služby, která je nejblíže. Následně je pacient transportován do nejbližšího zdravotnického zařízení na jeho vlastním území, nebo předán výjezdové skupině z vlastního státu. Výjimkou jsou těžké stavy vyžadující transport do specializovaného centra. Samozřejmostí je i okamžitá spolupráce v případě velkých dopravních nehod, nebo jiných mimořádných událostí.

V sobotu 14. října se na základně ZZS JčK v Českých Budějovicích uskutečnila konzultační návštěva kolegů z rakouského Freistadtu a Linze, při které si obě strany vysvětlily řadu technických aspektů, byla provedena inventura dosavadní spolupráce a přeshraničních zásahů na obou stranách hranice. Hornorakouští kolegové měli, stejně jako nedávno kolegové z Dolního Rakouska, možnost si prohlédnout operační středisko, zásahová vozidla a vybavení pro řešení mimořádných událostí.

Pracovní schůzka za účasti 3 krajů proběhla ve středu 18. října v Plzni, kde se společně řešili aspekty přeshraničních zásahů s kolegy z Bavorska. Vzhledem ke krátké hranici a jediné komunikaci s hraničním přechodem mezi Jihočeským krajem a Bavorskem je tato spolupráce tradičně bezproblémová. Bylo tedy možno zaměřit se na podrobnosti jako společná výjezdová dokumentace, dojezdy do jednotlivých nemocnic a podobně.

Fotogalerie