Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2017

Významné ocenění v rámci projektu "Ozbrojený útočník ve škole"

(datum: 29. 09. 2017 | autor: admin)

Zdravotnická záchranná služba JčK získala mimořádné ocenění za práci na pilotním preventivním projektu s názvem „Ozbrojený útočník ve škole". Společný projekt Krajského úřadu Jihočeského kraje, jihočeských policistů a ZZS JčK vyhrál první místo v tradiční soutěži Ministerstva vnitra ČR o nejlepší preventivní projekt pro rok 2017

Na slavnostním večeru 19. září 2017 v Brně cenu prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti, převzali manažerka prevence kriminality Jihočeského kraje Veronika Švehlová Bullová, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Jiří Matzner, vedoucí oddělení krizového řízení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petr Svoboda a lektor vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Michal Rozum.

„Projekt běží již skoro dva roky a je určen pro základní a střední školy v Jihočeském kraji. Tým odborníků vzdělává pracovníky škol a realizuje nejen teoretické semináře, ale také připravuje modelové situace, které naučí pracovníky škol připravit se na mimořádnou událost, jako je ohrožení školy a žáků ze strany ozbrojeného útočníka. Projekt představuje komplexní škálu mnoha opatření, která zvýší bezpečnost každé školy, která projektem projde“, připomněla Veronika Švehlová Bullová. První místo obdržel projekt především za svoji komplexnost. V současné době je do projektu zapojeno v různé fázi na tři desítky škol v celém kraji a aktuálně je proškoleno 1464 osob z řad zaměstnanců škol v Jihočeském kraji.

Zdravotnická záchranná služba JčK v rámci projektu zajišťuje školení zaměstnanců škol v poskytování laické první pomoci při život ohrožujících stavech formou celodenních seminářů, vyhodnocuje poskytnutou první pomoc při praktických nácvicích. Podílí se také na přípravě komplexní metodiky první pomoci, včetně osnovy traumatologického plánu, pro školská zařízení.

Více informací o projektu naleznate na webu http://utocnik.kraj-jihocesky.cz/.