Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2017

IMZ Amerika 2017

(datum: 03. 10. 2017 | autor: admin)

Ve dnech 25. - 27.9. 2017 se konalo v lokalitě lomů „Mexiko“ a „Velká Amerika“ Instruktážně metodické zaměstnání (IMZ) krizové připravenosti lezeckých skupin a leteckých záchranářů složek Integrovaného záchranného systému ČR (IZS). Akci již počtvrté pořádala Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje společně s lektorem pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou Bc. Milanem Linhartem. IMZ se zúčastnili zástupci složek IZS z celé republiky. Stejně jako v předchozích ročnících byla jednotlivá zaměstnání zaměřena především na pohyb a záchranu ve skalních stěnách i podzemních štolách. Prostor pro výcvik zde nalezli také specialisté na potápěčské činnosti.

IMZ byl určen pro lezecké skupiny napříč všemi složkami IZS, posádky leteckých záchranných služeb a další složky provádějící práci a záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou.

Hlavním cílem IMZ byl praktický výcvik výškových specialistů výše jmenovaných složek při pohybu v lanových cestách, evakuaci osob pomocí lanových technik v extrémních podmínkách simulujících vysoké fyzické a psychické nároky na zvládnutí úkolů. Dále ověření možností mezikrajské a mezirezortní spolupráce výškových specialistů, vzájemná výměna zkušeností a testování nových výrobků.

Příprava stanovišť a zázemí započala již v sobotu. Kolegové ze Speleologické záchranné služby v neděli vystrojili na severní a jižní stěně lomu Mexiko veškeré lanové cesty. Společně s dalšími lezci-záchranáři přemostili lom stometrovým lanovým traverzem. V těsné blízkosti lomu byl postaven malý lanový trenažér umožňující cvičícím před vstupem do skalní stěny vyzkoušet si techniky postupu přes lanové přepínky a správné nastavení vlastního vybavení.

Pro přípravu tohoto přírodního polygonu bylo použito více než 1500 metrů statických lan, 150 ks ocelových karabin, desítka kladkových setů a řada dalšího vybavení, které poskytli partneři akce. Společnost Carl Stahl s.r.o. Praha se navíc postarala o logistiku celé akce a připravila pro všechny účastníky velmi komfortní zázemí přímo v prostoru mezi lomy Mexiko a Velká Amerika.

Vlastní IMZ „Amerika 2017“ bylo zahájeno v pondělí v 9°° hodin. Každé ráno byli všichni účastníci seznámeni se specifiky lanových cest ve vápencových horninách, bezpečností pohybu a práce v tomto terénu. Následně se jednotlivá lezecká družstva vydala cvičit do skalních stěn, podzemních štol a na lanový traverz. Na hraně Gotické stěny zkoušeli záchranáři evakuaci osob za využití přenosných trojnožek. IMZ „Amerika 2017“ se zúčastnilo v průběhu všech tří dnů na 280 lezců a záchranářů. Největší nápor cvičících byl v pondělí a úterý, kdy si práci v přírodním polygonu vyzkoušelo shodně takřka 100 lezců. Středa co do počtu osob byla nejklidnější.

Akce byla podpořena přítomností a prezentací výrobků firem: LANEX a.s., Kong, Carl Stahl & spol, s.r.o. SINGING ROCK s.r.o., ROCK EMPIRE s.r.o., CLIMBING TECHNOLOGY s.r.o., KAYA SAFETY, WORK SAFETY, Vertical TRADE s.r.o., HQH systém, Sambar a Merino sport. Účastníci IMZ se tak v průběhu všech tří dnů mohli seznámit s celou řadou jejich produktů i novinek a otestovat je v náročném terénu.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje děkuje všem níže jmenovaným partnerům a společnosti Lomy Mořina s.r.o., bez jejichž podpory by nebylo možné Instruktážně metodické zaměstnání „Amerika 2017“ zrealizovat.


Bc. Milan Linhart
Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti; Stanice č. 1 – Český kras
LANEX a.s.
Carl Stahl & spol, s.r.o.
ROCK EMPIRE s.r.o.
SINGING ROCK s.r.o.
VERTICAL TRADE s.r.o.
CLIMBING TECHNOLOGY s.r.o.
KAYA SAFETY
WORK SAFETY
SAMBAR

 

Možnost výcviku využily lezecké skupiny a jednotlivci z těchto organizací:


Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Zdravotnická záchranná služba Hlavního města Prahy
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Speleologická záchranná služba ČSS Čechy
Speleologická záchranná služba ČSS Morava
Horská služba Beskydy
Horská služba Šumava
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje - Písek
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje - České Budějovice
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Hasičský záchranný sbor SŽDC České Budějovice
Hasičský záchranný sbor Škoda auto, a.s.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Týn nad Vltavou
Hasiči Rescue Praha
Zásahová jednotka PČR Středočeského kraje
Zásahová jednotka PČR Hlavního města Praha
Zásahová jednotka Jihočeského kraje
Zásahová jednotka Moravskoslezského kraje
Speciální jednotka PČR Temelín
Policejní prezidium ČR a další složky MV ČR
Vojenská policie Praha
G4S – Temelín, Dukovany

Fotogalerie