Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Aktuality 2018

Den linky 155

(datum: 14. 05. 2017 | autor: admin)

V průměru přibližně každých 15 sekund zazvoní na některém ze zdravotnických operačních středisek Zdravotnické záchranné služby tísňová linka 155 a přibližně každých 30 sekund vyjíždí z jedné z více než 300 výjezdových základen v České republice vozidlo zdravotnické záchranné služby k více než milionu výjezdů za rok. 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně je zde funkční systém zdravotnické záchranné služby.

Náročnou a záslužnou práci operátorek, operátorů i záchranářů a záchranářek v terénu, bychom chtěli připomenout celostátní společnou akcí  - Dnem linky 155. Věříme, že si zdravotničtí záchranáři připomenutí své práce zaslouží stejně, jako jejich kolegové v integrovaném záchranném systému.

Datum 15. 5. je zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která představuje nejdůležitější pojítko mezi těmi, kdo pomoc zdravotníků potřebují a záchranáři, kteří ji poskytují. Jsme totiž na funkčnost našeho systému právem hrdi a právě specializovaná tísňová linka 155 tento systém symbolizuje, když zprostředkuje přímý přístup veřejnosti ke zdravotnickému operátorovi. I díky tomu, že na "druhé straně" tísňové linky jsou zdravotníci - specialisté (což není samozřejmostí ani v řadě mnohem bohatších zemí), jsou výsledky našich záchranných služeb takové, jaké jsou - jedny z nejlepších na světě. Není například náhodou, že (díky propracovanému systému aktivní telefonické asistence) je Česká republika na světové špičce v poskytování laické resuscitace nemocným stiženým náhlou zástavou oběhu, což zcela zásadně zvyšuje naději na záchranu a uzdravení postiženého.

Zdravotnické záchranné služby v České republice jsou zřizovány na základě zákona o Zdravotnické záchranné službě jednotlivými kraji, aby jejich organizace co nejlépe reflektovala regionální specifika při zachování jednotné organizační struktury, materiálně technického a personálního vybavení. Po funkční stránce však tvoří zdravotnické záchranné služby v rámci IZS celek, který hranice krajů nerozlišuje. Hmatatelným důkazem toho tvrzení je nejen každodenní rutinní mezikrajská spolupráce či společná cvičení, ale například i jednotná podpora aplikace "Záchranka", jejíž využití podporují bez výjimky všechny krajské záchranné služby a Česká republika je tak jedním mála států na světě, která podobný, celostátně jednotný systém pro přesné přivolání pomoci provozuje.

I to by mělo demonstrovat společné připomenutí Dne linky 155 všemi zdravotnickými záchrannými službami v ČR.

Videospot.

Aktuálně je území Jihočeského kraje pokryto 32 výjezdovými základnami, na kterých denně slouží 52 výjezdových skupin složených z 16 lékařů, 52 zdravotnických záchranářů a 43 řidičů – záchranářů. Činnost všech těchto posádek řídí centralizované krajské Zdravotnické operační středisko. V každé směně je přítomno šest operátorů. Příjem a zpracování tísňových volání na ZOS probíhá dvoustupňově. Veškeré příchozí hovory jsou přijímány čtyřmi tzv. call-takery, kteří vyhodnotí závažnost stavu postiženého, určí stupeň naléhavosti a místo zásahu. V  případě potřeby pomáhají volajícím s poskytováním první pomoci. Takto zpracovanou výzvu si přebírají dva řídící operátoři zodpovídající za vyslání výjezdových skupin, jejich následné řízení, radiovou komunikaci a komunikaci s cílovými nemocnicemi.

V loňském roce Zdravotnické operační středisko uskutečnilo více jak 240 000 telefonních hovorů. Z toho bylo 96 365 volání na tísňovou linku 155. Výjezdové skupiny byly na základě těchto hovorů vyslány na pomoc celkem k 81 795 pacientům.