Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2017

Jihočeský den PNP

(datum: 04. 05. 2017 | autor: admin)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala dne 4. května 2017 historicky první ročník odborné konference Jihočeský den přednemocniční neodkladné péče. Odborná témata byla zaměřena na teoretické a praktické aspekty urgentní medicíny, medicíny katastrof a ochrany obyvatelstva.

Právě myšlenka propojení teorie s praxí stála u zrodu nápadu uspořádat Jihočeský den PNP, který Mgr. Pavel Procháska dotáhl do zdárného konce. O tom, že se tento nápad setkal s velkým ohlasem, svědčí i fakt, že registrace účastníků musela být uzavřena již několik týdnů před konáním akce. „Nechceme ani v budoucnu z konference dělat obří setkání, cenná je právě tato komorní atmosféra, při níž se setkávají vyučující, studenti, kolegové z oblastních středisek, kteří se běžně nepotkají,“ uvedl Mgr. Procháska.

V budově Zdravotně sociální fakulty JU Vltava/Uran se ve dvou přednáškových sálech sešlo více jak 210 posluchačů. Účastníky na začátku přivítala proděkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová. Poděkovala organizátorům za to, že se rozhodli uspořádat konferenci právě na půdě ZSF, která vzdělává zdravotnické záchranáře.  Vyzdvihla přínos akce pro studenty oboru zdravotnický záchranář a ocenila i příležitost ukázat kolegům ze záchranné služby zázemí fakulty, kde probíhá teoretická výuka.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje MUDr. Marek Slabý vyjádřil radost nad konáním konference. „Takové setkání už několik desetiletí v jižních Čechách chybělo. Je to malý krůček pro vědeckou veřejnost, ale velký krok pro zdravotnickou záchrannou službu, a z toho mám velkou radost,“ konstatoval a všem popřál, aby navzájem sdíleli jak vědecké poznatky a zkušenosti, tak dobrou náladu a sounáležitost záchranářů a všech pracovníků ZZS.

Program.

Fotogalerie.