Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2017

Výroční zpráva 2016

(datum: 08. 04. 2017 | autor: admin)


Rok 2016 byl pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje rokem velkých radostí, nadějí, ale i zklamání.

Po hektickém roce 2015, kdy byla provedena řada investičních akcí z oblasti informačních technologií a dokončena moderní základna pro leteckou záchrannou službu, jsme se věnovali propojení informačních technologií do smysluplného a především funkčního celku, zvyšujícímu kvalitu práce jednotlivých součástí zdravotnické záchranné služby, především zdravotnického operačního střediska a jeho propojení s jednotlivými posádkami ZZS a základními složkami IZS.

Zásadní důraz byl kladen na stabilizaci počtu posádek při trvale rostoucím trendu počtu tísňových volání a následných výjezdů, včetně přepravy pacientů mezi krajskou nemocnicí resp. jejími specializovanými centry a ostatními nemocnicemi v kraji. V říjnu byla dokončena díky výborné spolupráci a ochotě místní samosprávy výjezdová základna ZZS ve Lhenicích, čímž byl naplněn plán plošného pokrytí území kraje výjezdovými základnami, schválený MZ ČR.  Ani tento stav samozřejmě nemusí být konečný a předpokládáme další rozšiřování počtu posádek nebo jejich redislokaci dle aktuálních potřeb v příštích letech. Velká pozornost byla v tomto roce věnována přeshraniční spolupráci s Dolním a Horním Rakouskem a Spolkovou republikou Německo.

Na základě rámcových dohod došlo k uzavření konkrétních smluv s jednotlivými zeměmi. Pracovníci rakouských a českých záchranných služeb z Jihočeského a Jihomoravského Kraje absolvovali řadu společných pracovních setkání, kterých se účastnili i kolegové z Kraje Vysočina. V průběhu roku jsme se velmi intenzivně věnovali rozvoji v oblasti krizového řízení a vzdělávacího a výcvikového centra, které zabezpečuje pravidelné vzdělávání nejen zaměstnancům organizace, ale poskytuje školení první pomoci i ostatním složkám IZS, pracovníkům škol, sociálních zařízení a dalších institucí ve spolupráci s Jihočeským krajem. Příkladem dobré spolupráce s Jihočeským krajem je jistě i zdravotní zabezpečení akce Lipno olympijské, která probíhala v létě na Lipně a účast na řadě cvičení, která byla organizována v rámci činností IZS a krizového odboru Jihočeského kraje.

Slibný rozvoj a další nárůst kvality a dostupnosti Letecké záchranné služby provozované ZZS JčK  bohužel  ukončilo provedení celostátně organizovaného tendru na provozovatele vrtulníků pro LZS, z něhož byl v rámci úsporných opatření vyňat Jihočeský kraj a Letecká záchranná služba byla k 1.1.2017 předána Armádě české republiky. Nepochybuji o tom, že kolegové z AČR budou poskytovat stejně profesionální službu, ale pro zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje došlo ke ztrátě dlohou dobu budované vysoce odborné činnosti, byly zmarněny roky výcviku a investic do personálu a vybavení. Nejmodernější základna letecké záchranné služby v ČR vybudovaná krajem za desítky milionů korun bude několik let využívána pouze jako výjezdová základna posádky bez lékaře, centrum pro činnosti při mimořádné události a záložní operační středisko.

Na závěr bych si dovolil poděkovat Jihočeskému kraji a jeho představitelům za trvalou podporu přednemocniční neodkladné péče v regionu, kolegům z nemocnic za spolupráci a především všem zaměstnancům Zdravotnické záchranné služby za jejich práci, která je zásadním předpokladem  vysoké úrovně a kvality péče o naše pacienty .

MUDr.Marek Slabý, MBA
ředitel ZZS JčK

Výroční zpráva 2016 - celý dokument zde.