Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Aktuality 2020

ZZS JčK otevřela 29. výjezdovou základnu

(datum: 08. 02. 2015 | autor: admin)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje má na Jindřichohradecku od února 2015 k dispozici další výjezdovou základnu. Záchranáři začali k pacientům vyjíždět nově ze základny v Kunžaku, kde je k zásahu v nepřetržitém provozu připravena posádka rychlé zdravotnické pomoci (RZP).

Po několika letech příprav se podařilo, díky výborné spolupráci s obcí Kunžak a Jihočeským krajem, vybudovat výjezdovou základnu v místě, které bylo doposud na hranici dojezdových časů z okolních základen. Její umístění přinese významné zkrácení dojezdových časů nejen obyvatelům Kunžaku, ale i občanům okolních obcí, které se nacházejí v této oblasti z jedné strany sevřené Krajem vysočina a z druhé strany Rakouskem.

Vytipování vhodné lokality mezi Dačicemi, Jindřichovým Hradcem a Počátkami bylo velice obtížné. Bylo nutno zvážit řadu aspektů, včetně nárůstu turistického ruchu v této atraktivní lokalitě České Kanady. Domníváme se, že vůči občanům našeho kraje zvítězila nejspravedlivější a nejvlídnější varianta.

Otevření výjezdové základny v Kunžaku jednak obecně posílí stávající počet posádek ZZS JčK na Jindřichohradecku a dále významně přispěje k zajištění lepší časové dostupnosti přednemocniční neodkladné péče v této oblasti. Jednoznačně zde dojde ke zlepšení kvality akutní přednemocniční péče o naše občany.

Posádka rychlé zdravotnické pomoci z Kunžaku bude zasahovat jak v nelékařském režimu, to znamená, že ošetření a transport pacienta zajistí samostatně, tak i ve spolupráci s lékařskými posádkami  z Jindřichova Hradce a Dačic.

Výjezdová základna je umístěna v nově postavené budově nedaleko náměstí v Kunžaku. Jedná se o dřevostavbu zapadající do okolní zástavby. Prostory poskytují dostatečné zázemím posádce ZZS i pro sanitní vozidlo. Stavba byla zadána na základě veřejné zakázky a její hodnota je 5,6 miliónů.

Slavnostního otevření, které se uskuteční dne 11.2.2015 v 11:30 hodin, se zúčastní hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, náměstkyně hejtmana  Mgr. Ivana Stráská a starostové obcí Jindřichohradeckého regionu.

Pozvánka na slavnostní otevření.

Fotogalerie