Prohlášení o přístupnosti internetových stránek

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje zveřejňuje podle § 8, zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, toto prohlášení o přístupnosti.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Internetové stránky www.zzsjck.cz provozuje Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje a je i správcem veškerého obsahu.

Pro kontaktování správce obsahu je možné využít e-mailovou adresu: web@zzsjck.cz

Naše internetové stránky jsou aktuálně pouze v částečném souladu s požadavky na přístupnost internetových stránek podle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Záleží nám na tom, aby naše webové stránky byly přístupné co největšímu počtu uživatelů a v nezbytném rozsahu se s nimi mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje se proto zavazuje zpřístupnit svou webovou prezentaci na adrese www.zzsjck.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na stáří webových stránek a z důvodu nepřiměřené zátěže nebude prováděna rekonstrukce stávajícího webu, ale bude vytvořena zcela nová uživatelsky přívětivější webová prezentace, a to nejpozději k zákonem dané lhůtě 23. září 2020.

Seznam hodnocených kritérií přístupnosti internetových stránek Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, dokument ve formátu docx.(13 kb) klikni zde.

Kritéria, ve kterých nesplňujeme, nebo splňujeme nedostatečně zákonem dané normy:

Kategorie „Dostupnost a čitelnost webových stránek“

Kategorie „Práci s webovou stránkou řídí uživatel“

Kategorie „Informace jsou srozumitelné a přehledné“

Kategorie „Ovládání webu je jasné a pochopitelné“

Kategorie „Kód je technicky způsobilý a strukturovaný“

 

Audit webu www.zzsjck.cz.cz byl zpracován dne 22.11.2019 společností Brilo Team s.r.o.
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 09.12.2019
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 09.12.2019