Aktuality 2020

Letecká nehoda v Plané u Českých Budějovice, cvičení IZS

(datum: 29. 09. 2019 | autor: admin)

Sanitní vozidla a záchranáři na cvičném zásahuCvičení bylo připraveno formou metodického zaměstnání Hasičského záchranného sboru podniku Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. (HZSP) a Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje s prvky prověřovacího cvičení.

Letecká nehoda byla ohlášena v 10.00 hod řízením letového provozu letiště na linku tísňového volání 155. Operátor ZOS na místo události vysílá výjezdové skupiny ZZS Jihočeského kraje v počtu 2x RZP a 1x RV. Dle schváleného plánu cvičení nebyla informace o vzniku mimořádné události dále předávána složkám IZS po linii operačního řízení.

Z důvodu lokalizace místa mimořádné události v neveřejném prostoru letiště s omezeným přístupem, byly výjezdové skupiny od vjezdu do tohoto neveřejného prostoru doprovázeny služebním vozidlem HZSP. Po příjezdu na místo události byli ustanoveni jednotlivý vedoucí. Vedoucí zdravotnické složky (VZS) kontaktoval velitele zásahu a převzal od něj informace o rozsahu mimořádné události a odhadovaný počet osob postižených na zdraví. Tyto a další informace byly následně předány na ZOS ve formě standardizovaného situačního hlášení METHANE.

Přestože byla VZS předána analogová radiostanice pro spojení s velitelem zásahu, probíhala komunikace těchto dvou funkcionářů převážně formou osobního kontaktu. V průběhu záchranných prací bylo průběžně ZOS informováno o vývoji situace na místě a vývoji avizovaného počtu osob postižených na zdraví.

Místo pro poskytování PNP bylo vytyčeno členy HZSP ještě před příjezdem výjezdových skupin ZZS JčK, a to v bezpečné vzdálenosti od havarovaného letadla. Za stálé kontroly teploty povrchu letadla a jeho ochlazování, provedli členové HZSP, po lokalizaci požáru, vstup na palubu letadla a zahájili vyproštění pasažérů a jejich následný transport na určené stanoviště pro poskytování PNP. Vedoucí lékař spolu se zdravotnickým záchranářem zahájili třídění osob postižených na zdraví za využití IaTK, přičemž byla všem pacientům stanovena pracovní diagnóza, priorita ošetření, ev. odsunu, a potřebná terapie. Ordinovaná terapie nebyla reálně prováděna, její provedení bylo simulováno položením přístrojové techniky a matriálu k postižené osobě.

Odsun pacientů z místa mimořádné události byl organizován Vedoucím odsunu, který příkladně komunikoval se ZOS i VZS při určování pořadí a směrování pacientů z místa. Odsun do zdravotnických zařízení poskytovatelů akutní lůžkové péče nebyl reálně prováděn, nýbrž dle plánu cvičení končilo poskytování PNP naložením pacienta do odsunového prostředku a určení cílového zdravotnického zařízení.

Po skončení cvičení proběhlo krátké shrnutí a poděkování všem cvičícím a figurantů z úst velitele cvičení, kterým byl velitel HZSP, následně se připojili k závěrečnému cvičení také vedoucí oddělení krizového řízení ZZS JčK a jako další ze zástupců Jihočeského letiště České Budějovice, a.s. také náměstek ředitele pro provoz. V úplném závěru měli přítomní možnost prohlédnout si interiér letounu Antonov An-2, který byl pro účely cvičení použit.

V průběhu cvičení nedošlo ke zranění nikoho z cvičících osob nebo figurantů, kterými byli studenti a jeden vyučující Střední školy Polytechnické v Českých Budějovicích. Přítomní studenti a pedagog se do přidělených rolí vžili a velmi reálně ztvárnili jednotlivé zraněné osoby. Figurantům patří za předvedený výkon velké uznání a poděkování.

Mgr. Petr Svoboda, pracoviště krizové připravenosti ZZS JčK

Forogalerie

Návrat