Aktuality 2020

Sanitní vozidla v Jihočeském kraji řídí od minulého týdne jediné operační středisko

(datum: 06. 02. 2012 | autor: admin)

V minulém týdnu dokončila Zdravotnická záchranná služba JčK centralizaci příjmů tísňových výzev linky 155 v Jihočeském kraji. Jde o splnění dalšího důležitého úkolu při sjednocování celokrajského uspořádání Zdravotnické záchranné služby, tak jak bylo naplánováno již v roce 2005.

Ke Krajskému zdravotnickému operačnímu středisku (KZOS) bylo 1. února 2012 připojeno poslední oblastní středisko Tábor, jehož operátoři přijímali 6 - 7 tisíc tísňových výzev  ročně. Tomuto kroku předcházela několikaletá pečlivá příprava. Spočívala jednak ve výstavbě jednotné radiofonní sítě (2005 -2007), obnově a sjednocení spojovací techniky, přípravě softwarového a hardwarového vybavení, zavedení GPS navigace do všech sanitních vozidel ZZS (2009) a především ve vybudování zcela nového pracoviště KZOS (2010).

Od 1.února tohoto roku se tedy každý volající na tísňovou linku 155 na území Jihočeského kraje dovolá na Krajské zdravotnické operační středisko do Českých Budějovic, které  dle předpokladů odbaví cca 70 000 tísňových výzev ročně spolu s dalšími minimálně 20 000 dalšími hovory nemajícími charakter tísňové výzvy. Dokončení Krajského zdravotnického operačního řízení zajistí spolehlivé a zejména technicky i metodicky jednotné využití všech sil a prostředků ZZS JčK. Cílem tohoto kroku je především zkvalitnění služeb Zdravotnické záchranné služby pro naše pacienty a občany Jihočeského kraje.

Návrat