Aktuality 2020

Cena AZZS ČR 2019

(datum: 29. 04. 2019 | autor: admin)

Dne 25.4.2019 v rámci odborné konference 18. Brněnské dny urgentní medicíny se uskutečnilo již šesté vyhlášení cen AZZS ČR. Ceny v Mikulově předal čtrnácti nominovaným osobnostem zdravotnických záchranných služeb prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb MUDr. Marek Slabý a MUDr. Jana Kubalová.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v letošním roce na cenu AZZS ČR nominovala MUDr. Jana Tučka za 50 let poctivé a vždy výborně odvedené práce v pozici výjezdového lékaře, zakladatele a ředitele ZZS ČB člena výboru odborné společnosti SUMMK ČSL JEP, organizátora a propagátora urgentní medicíny.

Záchranná služba České Budějovice a MUDr. Jan Tuček 1968-2019

Profesní kariéra MUDr. Jana Tučka byla již od samého začátku spojená se záchrannou službou. Prvních výjezdů s „lítačkou“ se účastní v roce 1968, tehdy ještě jako čerstvý absolvent a zaměstnanec chirurgického oddělení českobudějovické nemocnice. V roce 1983 je jako první kmenový lékař Záchranné služby v Českých Budějovicích pověřen jejím vedením. V roce 1985, kdy je koncipována Záchranná služba jako samostatné oddělení nemocnice, se stává jejím primářem a současně i koordinátorem záchranných služeb v rámci Jihočeského kraje.

Ve vedoucí funkci zůstává i po zřízení samostatné organizace v devadesátých letech. Nejprve vzniká tzv. Stanice záchranné služby KÚNZ – NsP a následně dle vyhlášky 434/92 Sb. Územní středisko záchranné služby České Budějovice pod zřizovací pravomocí MZ ČR.

MUDr. Jan Tuček stál i u zrodu Letecké záchranné služby v Českých Budějovicích. V roce 1990 zahajuje, jakožto primář záchranné služby, jednání s AČR ohledně poskytnutí vrtulníků pro provoz letecké záchranné služby na jihu Čech. Následující rok se společně s tehdejší vrchní sestrou Jitkou Knotkovou intenzivně věnuje přípravě na spuštění provozu LZS. Oficiálním datem začátku LZS v Českých Budějovicích je 1. květen 1991.

V roce 2003 přechází ÚSZS České Budějovice s ostatními středisky záchranné služby v kraji pod zřizovatelskou pravomoc Jihočeského kraje a v roce 2005 vzniká ZZS JčK, jejímž ředitelem je MUDr. Marek Slabý. MUDr. Jan Tuček se stává náměstkem krizového řízení a lékařem výjezdových skupin a v těchto pozicích působí úspěšně i v roce 2019.

Fotogalerie

Foto Ing. Jan Mach

Návrat