Archiv 2018

(datum: 27. 12. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

(datum: 13. 12. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Vážení spolupracovníci,

je mezi námi kolega, který vykonává svědomitě svou náročnou práci a přesto od nás potřebuje pomoci. Před 18 měsíci se jeho manželce narodil Honzík, nejmladší brácha Terezky a Lukáše. Narodil se ve 23. týdnu těhotenství a ke všem problémům se přidalo ještě 3. den krvácení do mozku. Následovala dlouhodobá ventilační podpora, operace GIT, operace očí, hluchota, PEG.

I přes nepříznivou dlouhodobou prognózu se oba rodiče rozhodli, že svého Honzíka neopustí, vezmou si ho domu a budou mu poskytovat péči a lásku, jako jeho sourozencům. Toto rozhodnutí je samo o sobě obdivuhodné, lidské a inspirující. Přináší však mnoho úskalí, obětí, osobního fyzického i psychického úsilí. Naštěstí je maminka zdravotní sestra a je tedy schopna se starat o pacienta, který je hluchý, vyžaduje inhalaci kyslíku a krmení do PEGu, je schopna konzultovat léčbu při epi záchatu, atd.   Dalším významným faktorem je problém ekonomický.  Honzík potřebuje časté pravidelné kontroly v Praze, speciální pomůcky na cvičení, autosedačku, vertikalizační stůl, kochleární implantát, lázeňskou a rehabilitační péči, atd. Bohužel zdravotní pojišťovna zaplatí jen zlomek těchto nákladů a pro pětičlennou rodinu s jedním platem to představuje neúnosné náklady.

Podpořme rodinu Jakuba Labudy, ať ví, že jsme s ním.

Transparentní účet: 2901283254 / 2010, v.s. 1006


(datum: 06. 12. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Prohlášení FTV Prima k pořadu Tísňová linka 112 nutí Zdravotnické záchranné služby k další společné odezvě.

V reakci na tiskovou zprávu FTV Prima, ve které obhajuje pořad Tísňová linka 112, bychom chtěli za zdravotnické záchranné služby ČR jednotně a jasně sdělit, že:

1. Pořad hrubým způsobem zkresluje účel a možnosti využití linky 112 i práci operátorů, kteří zde pracují. Operátor linky 112 není zdravotnickým pracovníkem a nemůže zpracovávat tísňovou výzvu zdravotního charakteru ani vysílat zásahové prostředky, jak je v seriálu prezentováno. Tato vysoce odborná činnost přísluší pouze operátorům tísňové linky 155. Kdo může tuto profesi vykonávat v České republice přímo ukládá Vyhláška č. 99/2012 Sb. O požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Může jim být zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu s absolvovaným certifikovaným kurzem „Operační řízení přednemocniční neodkladné péče“. Divák dostává nepravdivé informace.


(datum: 05. 12. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnické záchranné služby celé ČR se důrazně distancují od televizního pořadu Linka 112, který vysílá stanice FTV Prima. Na produkci tohoto pořadu se žádná ze záchranných služeb v České republice nepodílí a s jeho tvůrci nespolupracuje. Způsob, jakým popisuje fungování linky 112 zcela zásadně odporuje realitě a v divákovi vzbuzuje představu o jakýchsi "univerzálních superoperátorkách", které po přijetí tísňové výzvy vydávají pokyn k zásahu záchranářům, hasičům a policistům. Práce operátorů jednotlivých složek IZS je na vysoké odborné úrovni a od jednotlivých pracovníků vyžaduje hluboké a detailní znalosti problematiky svého oboru. Nejen z tohoto důvodu je nemožné, aby jeden operátor byl schopen realizovat operační řízení všech základních složek IZS.

Z profesionálního hlediska se neztotožňujeme s prezentovanými postupy, které jsou v některých případech i v rozporu s platnými doporučeními. Především ale chceme apelovat na veřejnost ohledně volání na tísňovou linku. V případech, kdy máte podezření, že vás nebo někoho druhého postihly zdravotní komplikace, a to i v situaci, kdy si tím nejste jistí, volejte vždy přímo na linku 155.


(datum: 26. 11. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Reflexní červená obálka pomůže hlavně osamoceným jihočeským seniorům v tísni, při ohrožení života či zdraví. Navození pocitu jistoty a bezpečí pro naše nejstarší spoluobčany. To je hlavním smyslem projektu Seniorská obálka, který v pondělí 26. listopadu odstartoval v Jihočeském kraji. Tiskopis má zejména starým osamělým lidem pomoci v tísni, při ohrožení života či zdraví.

Vítanou pomůckou bude obálka i pro složky integrovaného záchranného systému – tedy zdravotnickou záchrannou službu, hasiče a policii. Díky vyplněným údajům při případném zásahu u seniora doma totiž snadno zjistí, jaké dotyčný člověk bere léky, jakými nemocemi trpí a uveden tam bude i kontakt na jeho příbuzné. Potvrdila to Alena Bártíková z ministerstva práce a sociálních věcí, která je krajskou koordinátorkou projektu Seniorská obálka pro jižní Čechy.


(datum: 25. 10. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Dne 24.října v rámci odborné konference XXV. Dostálovy dny urgentní medicíny proběhlo slavnostní předávání cen Asociace ZZS ČR za rok 2018.

ZZS Jihočeského kraje letos nominovala na ocenění Radku Krygarovou, zdravotní sestru výjezdových skupin ÚS ZZS JčK v Českých Budějovicích za dlouholetou, neúnavnou a intenzivní práci při vzdělávání a výcviku záchranářů, příslušníků ostatních složek IZS, žáků a studentů na všech stupních školní docházky i široké veřejnosti.

Paní Radka Krygarová začala pracovat na Zdravotnické záchranné službě v srpnu r. 1999, jako zdravotní sestra výjezdových skupin. Již bezmála dvacet let se věnuje práci na záchranné službě s velkým osobním nasazením a neutuchajícím optimismem. Od počátku své praxe se aktivně zapojuje do vzdělávání laické veřejnosti, zvláště pak dětí, v poskytování první pomoci. Zároveň se stala školitelem pro složky IZS a postupně i školitelem uvnitř naší organizace. Stála u zrodu Protialkoholní záchytné stanice v Českých Budějovicích, kde 8 let vykonávala funkci staniční sestry.


(datum: 19. 10. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba JčK ve dnech 17. – 19.10.2018 prezentovala na výstavě Future Forces Exhibition v Praze sanitní vozidlo se speciální úpravou pro převoz pacientů s vysoce nakažlivou nemocí.

Future Forces Exhibition (FFE) je mezinárodní výstava představující nejnovější technologie a přístupy k zajištění obrany a bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni. Výstava nabízí jak statické, tak i dynamické ukázky, prezentaci současných a budoucích potřeb ozbrojených a bezpečnostních sil, nejnovějších technologií a vědeckovýzkumných programů s cílem zapojení všech relevantních subjektů tak, aby vzájemná spolupráce byla co nejefektivnější.


(datum: 19. 10. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Ve čtvrtek 18.října se v areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje uskutečnilo taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému na téma „Výskyt vysoce nakažlivé nemoci 2018“. Cílem bylo procvičení jednotného postupu, který by byl použit v případě podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci.

Podle připraveného scénáře se do simulované ordinace praktického lékaře dostaví pacient se zdravotními obtížemi. Ošetřující lékař u něj zjistí anamnézu, obdrží informace o jeho zahraničním pobytu ve Střední Africe a na základě zjištěných výsledků vysloví podezření na vysoce nakažlivou nemoc (VNN). Lékař následně kontaktuje cestou operačního střediska ZZS Jihočeského kraje Krajskou hygienickou stanici, informace postupuje dalším složkám integrovaného záchranného systému a je aktivována Výjezdová skupina Jihočeského kraje pro VNN včetně Biohazard týmu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.


(datum: 17. 10. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje se v úterý 16. října 2018 připojila k jedinečné osvětové akci World Restart a Heart Day aneb Každý člověk na světě může zachránit život! V letošním roce se záběr akce poprvé rozšířil i mimo hranice Evropy. Všechny státy světa sdružené v Mezinárodním výboru pro resuscitaci ILCOR se přidali k iniciativě, která si klade za cíl zvýšení povědomí lidí o významu laické resuscitace. Na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích měli zájemci z řad náhodných kolemjdoucích i organizovaných skupin možnost shlédnout vybavení zásahového vozu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje i multifunkčního transportního vozidla. Nedílnou součástí akce byl nácvik jednoduchých postupů laické resuscitace a kontaktování tísňové linky 155. Mnoho přítomných všech věkových kategorií vyjadřovalo své překvapení nad tím, jak jednoduché jsou úkony, které mohou zachránit život.


(datum: 17. 10. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Dnes, krátce po půlnoci, se na Zdravotnické operačním středisku ZZS JčK poprvé rozezněl alarm a souběžně zobrazil videozáznam dítěte vloženého do Babyboxu. Operátoři k boxu okamžitě vyslali zdravotnický personál ZZS JčK. Zdravotníci zde nalezli zdravou novorozenou holčičku. Po základním lékařském vyšetření byla holčička převezena do Českobudějovické nemocnice a předána do péče neonatologického oddělení.

Novorozená slečna dostala jméno Ivanka je letošním šestnáctým dítětem, kterému babybox v ČR zachránil život. V Českých Budějovicích funguje babybox šest let a je umístěn přímo na budově Zdravotnické záchranné služby. Ivanka je první miminko, které do této schránky někdo vložil.


(datum: 15. 10. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje zve širokou veřejnost na edukační akci, kterou pořádáme v úterý 16. října od 9:00 do 16:00 hodin na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Dospělí i děti si zde budou moci natrénovat základy resuscitace na modelech, a to za odborného dohledu zkušených profesionálních záchranářů. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o potřebě výuky resuscitace, zejména u dětí na základních školách.

Evropský den záchrany života vznikl za podpory Evropského parlamentu a každoročně se koná 16. října. V roce 2018 se uskuteční první globální varianta této události, kdy se původně evropský projekt rozšíří do celého světa.


(datum: 11. 10. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje bude prezentovat speciální vybavení pro krizovou připravenost na Future Forces Forum, jehož nedílnou součástí je mezinárodní kongres World CBRN & Medical Congress (CEBIRAM) a který se koná ve dnech 17. – 19.10.2018 v Praze na PVA EXPO Praha.

ZZS JčK zde představí sanitní vozidlo na podvozku VW Transporter s úpravou na převoz osob s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu, včetně transportního biovaku a OOPP užívaných při zásahu. Na venkovní ploše budou vystavena další 3 zásahová vozidla z vozového parku ZZS JčK – vozidlo pro řešení následků mimořádných událostí (Iveco Daily, vybavené OOPP, speciálními prostředky, nafukovacím stanem, elektrocentrálou, …), terénní sanitní vozidlo na podvozku VW Amarok a vozidlo pro potkávací systém Škoda Karoq. Vystavená technika a dynamické ukázky na venkovní ploše jsou zdarma přístupné pro širokou veřejnost.

Pozvánka a informace.

www.natoexhibition.com


(datum: 11. 10. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

V úterý 9. října 2018 využili naši pracovníci útvaru krizového řízení a vybraní zájemci z řad členů Pracovní skupiny pro řešení mimořádných událostí pozvání od kolegů ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS KV) a navštívili výjezdovou základnu v Třebíči. V průběhu návštěvy byli jihočeští záchranáři seznámeni s vybavením, která má k dispozici ZZS KV pro případ řešení a odstraňování následků mimořádných událostí s hromadným postižením osob (MU s HPO) a s dalším vybavením používaným v podmínkách ZZS KV. Nedílnou součástí návštěvy byla také výměna zkušeností v oblasti přípravy a vlastního řešení MU s HPO. V rámci diskuze si obě strany sdělily informace o tom, jakým způsobem probíhá vzdělávání zaměstnanců příslušné ZZS a jak jsou nabité znalosti ověřovány.


(datum: 10. 10. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje pořádala 5.10.2018 v Českých Budějovicích pro složky Integrovaného záchranného systému Instruktážně metodické zaměstnání „Věž 2018“. Specialisté pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou nacvičovali záchranné techniky na dominantě města, Černé věži.

Hlavním cílem tohoto cvičení je ověření a procvičení postupů složek IZS při záchraně osob z dominanty Českých Budějovic a obdobných výškových budov.


(datum: 17. 09. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

„Hangár 2018“ to je název taktického cvičení, které se ve středu 12. září 2018 uskutečnilo na Letišti České Budějovice. Námětem cvičení, jehož se zúčastnily všechny hlavní složky integrovaného záchranného systému (IZS), byl výbuch zbytkového paliva s následným požárem, ke kterému došlo v hangáru při servisních pracích na letadle L-410. V zasaženém objektu se v době výbuchu nacházelo celkem 5 osob, které utrpěly různá poranění a tlakové lahve se stlačeným plynem pro sváření.


(datum: 13. 09. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

První sobotu v září se naši záchranáři zúčastnili Dne s Integrovaným záchranným systémem v Lipně nad Vltavou. Stejně jako v minulých letech, si zde složky Integrovaného záchranného systému připravili zajímavý celodenní program pro rodiny s dětmi. V atraktivním prostředí Stezky korunami stromů a Království lesa si mohli návštěvníci prohlédnou techniku a vybavení jednotlivých složek IZS. Letos poprvé se Dne IZS na Lipně zúčastnili i naši partneři z nadačního fondu Kryštůfek se soutěží "Malování s Kryštůfkem".


(datum: 12. 07. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Ve dnech 7. a 8. července se v Gmündu konal tradiční Festival Červeného kříže Dolního Rakouska, kterého se účastní zástupci Rote Kreuz, místní samosprávy a ostatních záchranných složek. V rámci festivalu prezentuje dolnorakouský Červený kříž i ostatní složky svojí novou techniku, vybavení a vozový park. Nedílnou součástí festivalu je i dětský den a hudební produkce místních hudebních uskupení a další doprovodné akce. Festival je zcela zjevně oblíbenou příležitostí k setkání obyvatel a zástupců různých zájmových uskupení, spolků a místní samosprávy. Zástupci Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje svou přítomností na akci podpořili kolegy z NÖ RK a využili této příležitosti k navázání dalších přeshraničních kontaktů, prezentaci Jihočeského kraje a utužení již fungujících neformálních přátelství i profesní spolupráce.

Fotogalerie


(datum: 21. 06. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Druhý červnový víkend se v Liberci konalo metodické cvičení s názvem Liberecká P155. Záchranářské týmy čekalo celkem dvacet náročných úkolů, které byly rozděleny na noční a denní etapy. Nejnáročnějším úkolem bylo řešení mimořádné události pod lanovkou na vrchol Ještědu. Kde po pádu jedné z kabinek lanovky zůstalo na místě na třicet vážně zraněných osob. Souběžně probíhala evakuace lidí z druhé kabiny, která zůstala stát nad místem události.

Úkoly pořadatelé zaměřili na zajištění bezpečnosti zasahujících posádek. Jejich spektrum bylo různorodé – od anafylaktické reakce na bodnutí vosou, přes skupinovou otravu pěti mladistvých lysohlávkami, až po zásah u ozbrojeného agresivního opilce. Zajímavým tématem bylo ošetřování muže s podezřením na nákazu virem Ebola, po němž následovala ukázka práce biohazard týmu libereckých krajských záchranářů.


(datum: 06. 06. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Vláda v demisi při návštěvě Jihočeského kraje zavítala i na naši výjezdovou základnu s heliportem na letišti u Plané. Premiéra Andreje Babiše, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a zástupce kraje na základně přivítal ředitel ZZS JčK Marek Slabý. Pan premiér si prohlédl hangár s heliportem a osobně se pozdravil i s přítomnými záchranáři. V rozhovoru vyjádřil překvapení nad tím, že takto rozlehlá a moderní základna musí ležet ladem. „Vůbec jsem netušil, že jde o čerstvě postavenou a takto prostornou a moderní základnu,“ uvedl Andrej Babiš. Přislíbil, že v další koncepci o provozu letecké záchranné služby, kterou vypracuje ministerstvo zdravotnictví, to bude zohledněno. „Když máme nejmodernější základnu pro leteckou záchranou službu v republice, je obrovská škoda, že není využívána,“ souhlasila hejtmanka Ivana Stráská. Vedení jihočeského kraje dlouhodobě usiluje o to, aby se na letiště letečtí záchranáři opět vrátili.

Na závěr návštěvy předal MUDr. Marek Slabý, jakožto prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, panu premiérovi a panu ministrovi zdravotnictví výsledky práce expertní skupiny složené ze zástupců AZZS ČR, České lékařské společnosti JEP a jednotlivých provozovatelů včetně Armády ČR. Závěry expertní skupiny by se měli stát podkladem pro vytvoření koncepce pro Leteckou záchrannou službu v ČR po roce 2020. Stejně tak by měli obsahovat veškeré odborné požadavky pro případné vypsání výběrového řízení na provozovatele vrtulníků po roce 2020.

Fotogalerie


(datum: 04. 06. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

První červnová sobota v Českých Budějovicích již tradičně patřila běžeckému závodu Mattoni 1/2 Maratonu České Budějovice. Zdravotnická záchranná služba JčK na sedmém ročníku závodu opět poskytovala zdravotnickou asistenci. Profesionální zdravotní péči pro závodníky zajišťoval jeden lékař a osmnáct záchranářů s pěti sanitními vozidly a vozidlem pro řešení následků mimořádných událostí. Zároveň ZZS JčK posílila provoz Zdravotnického operačního střediska o jednoho operátora.

Zázemí pro práci záchranářů bylo vytvořeno, za pomoci vozidla pro řešení následků mimořádných událostí a tří stanů, přímo u cíle závodu na náměstí Přemysla Otakara II. Trvale zde byl přítomen lékař s týmem záchranářů a jedno sanitní vozidlo. Další čtyři výjezdové skupiny byly rozmístěny na strategických místech podél trati závodu.


(datum: 01. 06. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

V Koutech nad Desnou skončil v sobotu 26. května dvaadvacátý ročník mezinárodní odborné a vysoce uznávané soutěže záchranných služeb Rallye Rejvíz. Na start metodického zaměstnání se postavilo téměř osmdesát záchranářských tymů ze čtrnácti zemí a tří kontinentů.

Účastníky letos čekalo deset denních a dva noční odborné úkoly z oblasti urgentní medicíny, při jejichž plnění museli postupovat jako na reálném výjezdu zdravotnické záchranné služby. Na všech stanovištích bylo nutno rychle a správně vyhodnotit situaci, zvolit odpovídající pracovní postup, vyšetřit a ošetřit zraněné, stanovit diagnózu, zahájit léčbu a určit správně postup i směrování pacienta do zdravotnického zařízení. Autoři při realizaci soutěžních úkolů kladou důraz na věrohodnost nasimulovaných situací. Většina připravených úkolů má svůj základ ve skutečných výjezdech záchranné služby. Jedná se o fyzicky, vědomostně i diagnosticky náročné a zajímavé zásahy.


(datum: 31. 05. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Dne 28. května 2018 se v prostorách velvyslanectví ČR v Rakousku uskutečnila odborná konference věnovaná spolupráci zdravotnických záchranných služeb (ZZS) ČR a Rakouska. Jednalo se o projekt ekonomické diplomacie organizovaný Obchodně-ekonomickým úsekem Velvyslanectví za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva obrany ČR. Jeho cílem bylo přiblížit české i rakouské veřejnosti tuto unikátní přeshraniční spolupráci, kvalitu českých ZZS a představit výrobce jejich vybavení. Akce se zúčastnilo více než 90 hostů z ministerstev zdravotnictví ČR a Rakouska, jihočeského, jihomoravského a Kraje Vysočina, Dolního Rakouska a dalších spolkových zemí, jejich krajských, resp. zemských organizací ZZS, a výrobců prostředků pro ZZS. Akce sklidila velký úspěch i díky širokému mediálnímu pokrytí. Za Jihočeský kraj prezentoval výsledky spolupráce MUDr. Marek Slabý.


(datum: 31. 05. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Prověřovací cvičení, jehož námětem byl útok dvou ozbrojených osob v budově základní školy na Českokrumlovsku, bylo připraveno ve spolupráci KŘ Policie Jihočeského kraje, ZZS Jihočeského kraje, HZS Jihočeského kraje a Krajského úřadu Jihočeského kraje. Cvičení bylo spuštěno v pondělí 28. května 2018 krátce po 9.30 hod, byl operátorem tísňové linky 158 přijat hovor s oznámením, že do budovy základní školy vstoupily dvě osoby, pravděpodobně ozbrojené, a následně bylo slyšet několik výstřelů. Další výstřely byly slyšet v průběhu tísňového hovoru. Krátce po oznámení události dorazily na místo první hlídky Policie ČR, které uzavírají nejbližší okolí školy, a současně jsou vyrozuměna operační střediska dalších složek IZS, kdy je jim oznámena mimořádná událost útoku tzv. aktivního střelce, tzv. AMOK.


(datum: 28. 05. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

V Rozvadově na Tachovsku se v pondělí 21. května odehrálo mezinárodní součinnostní cvičení složek integrovaného záchranného systému, dobrovolných jednotek požární ochrany z Bavorska a Bavorského červeného kříže (Bayerisch Rotes Kreuz). Za Zdravotnickou záchrannou službu JčK se cvičení zúčastnili výjezdová skupina RLP Blatná a pracovníci krizového řízení.

Vedle dálničního odpočívadla na hraničním přechodu Rozvadov – Weidhaus se koná povolené shromáždění 250 mladých lidí. Do davu ve vysoké rychlosti najíždí kamion, jehož řidič byl postižen náhlou srdeční příhodou. Ještě před tím se střetne se třemi osobními automobily. Za sebou zanechává spoušť. Na místě umírá 15 osob, pětašedesát je zraněno těžce a osmdesát pět lehce. Dalších osmdesát lidí utrpí psychický otřes…


(datum: 16. 05. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

V úterý se symbolickým datem 15.5., proběhla na pěti výjezdových základnách Zdravotnické záchranné služby JčK edukační akce pro veřejnost.  Právě 15. květen je dnem, kdy záchranáři z celé České republiky připomínají lidem Den linky 155. Návštěvníkům se záchranáři věnovali na výjezdových základnách v Českých Budějovicích, Strakonicích, Písku, Táboře a Prachaticích.

Na všech zpřístupněných základnách si mohli návštěvníci prohlédnout záchranářská vozidla i jejich vybavení, vyzkoušet si pod vedením záchranářů základní resuscitaci. Zdravotníci lidem připomněli i zásady efektivního volání na tísňovou linku, seznamovali je s výhodami využití národní tísňové linky 155 a mobilní aplikace Záchranka. V dopolední hodinách přicházely především dětské kolektivy z mateřských a základních škol. Odpoledne se pak přišli podívat i jednotlivci a rodiny s dětmi.


(datum: 11. 05. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Naši zdravotničtí záchranáři z Oblastního střediska Strakonice se zúčastnili tradiční soutěže Rozkoš RESCUE 2018. Letošní ročník, se konal ve dnech 3.-6. května2018 v okolí vodní nádrže Rozkoš u města Česká Skalice a byl již 15. v pořadí. Soutěž organizuje Vodní záchranná služba ČČK Náchod a odborným garantem je ZZS KHK. Náš tým pod vedením kapitána Jiřího Zemana ve složení Radek Klečka, Marek Kuchařík a Tomáš Volek získal krásné 2.místo. Kluci soutěžili v kategorii Profi, ve které startovalo 37 profesionálních čtyřčlenných posádek z Čech i Slovenska, složených ze záchranářů ZZS, AČR, studentů lékařských fakult a studentů oboru zdravotnický záchranář. BLAHOPŘEJEME!


(datum: 08. 05. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

15. květen bude letos už podruhé v celé České republice dnem národní tísňové linky 155 zdravotnické záchranné služby.

365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně tu pro vás funguje zdravotnická záchranná služba. Není to samozřejmost, na naší planetě patříme k těm šťastnějším, kteří se na odbornou a rychlou pomoc lékařů a záchranářů mohou spolehnout.

Číslo 1 094 808 odpovídá počtu všech našich loňských výjezdů. Pokud bychom si dali tu práci a začali počítat, zjistíme, že v průměru přibližně každých 15 sekund zazvoní na některém z našich operačních středisek telefon, operátorka pak přibližně každých 30 sekund vyšle ze základny vozidlo záchranné služby. A aby byl výčet čísel úplný, dodejme, že výjezdových základen je v současnosti v České republice 307.

Operátoři na středisku i záchranáři v terénu pracují pod neustálým stresem, v krátkém čase musí dělat závažná rozhodnutí a nesmí si dovolit udělat chybu. Ze všech těchto důvodů si jistě zaslouží, abychom si jejich každodenní nasazení připomněli celostátní společnou akcí:  Dnem linky 155.

Datum 15. 5. je zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která představuje nejdůležitější pojítko mezi záchranáři a těmi, kdo potřebují pomoc. Operátoři, kteří obsluhují tísňovou linku, jsou vyškolení zdravotničtí záchranáři, nebo zdravotní sestry se specializací. Připomeňme si, že v celé řadě jiných vyspělých zemí to není pravidlem. A právě proto jsou výsledky našich záchranných služeb jedny z nejlepších na světě, jsme na to právem hrdí. Díky propracovanému systému aktivní telefonické asistence je Česká republika na světové špičce v poskytování laické resuscitace lidem postiženým náhlou zástavou oběhu. Tato skutečnost zcela zásadně zvyšuje naději na záchranu a uzdravení pacienta.

Záchranné služby v České republice jsou zřizované v rámci jednotlivých krajů, aby jejich organizace mohla co nejlépe reagovat na regionální specifika. Po funkční stránce však v rámci IZS tvoří záchranné služby celek, který nerozlišuje hranice krajů. Hmatatelným důkazem je nejen každodenní mezikrajská spolupráce či společná cvičení, ale například i shodná podpora používání aplikace Záchranka. Česká republika je tak jedním z mála států na světě, který tento jednotný systém pro přesné přivolání pomoci provozuje.

Den linky 155 je poděkováním všem záchranářům, zúčastněte se ho i Vy. V úterý 15.května na výjezdových základnách v Českých Budějovicích (8:30 -15:30), Písku (10:00 - 17:00), Prachaticích (8:00 - 15:00), Strakonicích (8:00- 17:00) a v Táboře (9:00 - 13:00) pro Vás záchranáři připravili ukázky své práce, vybavení a výjezdové techniky. Sami se budete moct naučit poskytnout první pomoc. Nikdy nevíte, kdy to budete potřebovat…


(datum: 26. 04. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

 

Hasiči, policisté, zdravotníci, vojáci… všichni se dennodenně potkávají při řešení závažných událostí. Ve středu 25. dubna 2018 však odložili zásahové oblečení a změřili síly v ledové aréně.

Na lední ploše českobudějovické Budvar Arény se, v rámci 8. ročníku Hokejového turnaje složek IZS, proti sobě postavilo 8. týmů: Armáda ČR, Krajské ředitelství policie Jčk, Hasičský záchranný sbor JčK, Vězeňská služba, Hasičský záchranný sbor SŽDC, Univerzitní tým VŠTE, smíšený tým Zdravotnické záchranné služby JčK + trenéři HC Motor a smíšený tým Nemocnice ČB a.s. + Sanatorium ART.

Turnaj byl zahájen v 7:30 a hrálo se až do odpoledních hodin. Všechny týmy předvedly skvělé výkony a díky výborné atmosféře tak pomohly naplnit hlavní myšlenku turnaje – vzájemně provázat složky IZS nejen u společných zásahů, ale i mimopracovně a tak vytvořit přátelské prostředí pro další vzájemnou spolupráci. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v 17:00 za přítomnosti představitelů jednotlivých složek a primátora města České Budějovice.

Vítězem letošního ročníku se stal smíšený tým Zdravotnické záchranné služby JčK a trenérů HC Motor. GRATULUJEME!!!


(datum: 23. 04. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Rok 2017 byl v České republice rokem volebním, plným politických změn, veletočů, názorových střetů a celospolečenského pnutí. Dovolím si tvrdit, že pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje byl naopak rokem vyrovnaným, stabilizujícím a v mnoha směrech inspirujícím pro další vývoj organizace. Předchozí roky byly ve znamení zvyšování počtu výjezdových základen a posádek, doplňování materiálně-technické vybavenosti posádek pro běžnou výjezdovou činnost i řešení mimořádných událostí. Současně došlo k významným změnám v technickém vybavení zdravotnického operačního střediska v návaznosti na jednotné operační řízení všech složek IZS. V letech 2016 - 2017 byla všechna vozidla ZZS JčK vybavena tablety, které propojují operační řízení, mapové podklady, GPS navigace a posádky. Současně generují elektronickou i listinnou podobu zdravotnické dokumentace. Implementace zmíněných technologií samozřejmě nebyla jednoduchá a doplňování nových funkcionalit, včetně propojení s nemocnicí České Budějovice a.s. a např. i kolegy z Dolního Rakouska, prověřilo nejen oddělení informačních technologií, ale i trpělivost všech posádek ZZS.

V průběhu roku 2017 bylo operační řízení doplněno i o aplikaci Záchranka umožňující podstatně lépe identifikovat pozici volajícího zejména v neobydlených oblastech a byl zásadně reorganizován systém aktivace tzv. first responderů. Technologicky se ZZS JčK nyní může bez ostychu srovnávat s ostatními složkami IZS i ostatními ZZS v ČR. V roce 2018 je plánováno datové propojení s dalšími nemocnicemi Jihočeského kraje a standardní propojení přes webové rozhraní s rakouskými kolegy, což by v blízké budoucnosti mohlo umožnit přechod na plně elektronickou formu zdravotnické dokumentace, což je žádoucí nejen z pohledu bezproblémového předávání dokumentace do jednotlivých nemocnic, ale i v návaznosti na novou celoevropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů.


(datum: 02. 04. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Českobudějovičtí záchranáři se zúčastnili Velikonoční akce pro děti v ZOO Ohrada.

V sobotu 31.3.2018 v odpoledních hodinách se ZOO Ohrada i přes nepřízeň počasí doslova zaplnila dětmi a jejich rodiči. ZOO Hluboká nad Vltavou s partnery připravila pro děti zábavně-vzdělávací odpoledne. Na malé návštěvníky zde čekala řada soutěžních stanovišť, úkolů a také odměn.

Zdravotnická záchranná služba JčK umožnila návštěvníkům prohlídku plně vybaveného záchranářského vozidla. Děti měly možnost se seznámit s přístroji a vybavením sanitního vozidla, které záchranáři potřebují pro svojí práci. Také si zde mohly ověřit své znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci.

Děkujeme kolegům za vzornou prezentaci ZZS JčK.

Fotogalerie


(datum: 03. 03. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

VZHLEDM K ROSTOUCÍM TEPLOTÁM VZDUCHU DŮRAZNĚ VARUJEME PŘED VSTUPEM NA LED NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH!

Složky Integrovaného záchranného systému v Jihočeském kraji dnes opět zachraňovaly propadlé bruslaře. V odpoledních hodinách na Orlické přehradě před Žďákovským mostem se pod  jedním bruslařem prolomil led. Než se k tonoucímu muži dostali záchranáři zmizel pod ledem. Tělo doposud nebylo nalezeno. Jen o několik minut později se u Orlického zámku prolomil led hned pod dvěma bruslaři. Oba měli štěstí, podařilo se jim udržet okraje ledu. Hasiči muže i ženu středního věku vytáhli na břeh. Zde si je převzaly do péče posádky Zdravotnické záchranné služby JčK. Oba pacienti byli silně podchlazeni. Zdravotníci jim poskytli nezbytnou neodkladnou péči a transportovali je na jednotku intenzivní péče do písecké nemocnice.

LED NENÍ JIŽ DOSTATEČNĚ PEVNÝ. ZVAŽTE NA ZÁKLADĚ DNEŠNÍ TRAGÉDIE, ZDA NA NEBEZPEČNÝ LED VSTOUPÍTE VY NEBO VAŠE DĚTI.

Již ve čtvrtek zachraňovaly složky IZS na Otavě u Písku dva bruslaře propadlé pod led (viz níže).


(datum: 20. 02. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Záchranáři z OS Český Krumlov zorganizovali v úterý 13.2.2018 instruktážně metodické zaměstnání (IMZ) v oblasti CHKO Blanský les, konkrétně v bezprostřední blízkosti vrcholu hory Kleť (1084 m.n.m.). Hlavním záměrem cvičení byla rekognoskace přístupových komunikací vedoucích na vrchol Kletě, ověření jejich průjezdnosti pro vozidla ZZS JčK, nácvik ovládání vozidel na zasněžených a namrzlých lesních cestách v hůře dostupném a turisty velmi vytíženém terénu nejvyšší hory Blanského lesa. Cvičení se zúčastnilo na dvacet záchranářů a pracovníků odboru Krizové připravenosti.

Vlastní IMZ bylo zahájeno úvodním briefingem, na kterém se cvičící seznámili s mapovými podklady vztahujícími se k dané oblasti a harmonogramem akce. V první etapě nacvičovali záchranáři záchranu zraněné osoby nacházející se zhruba v polovině turistické trasy vedoucí pod lanovkou na vrchol Kletě. V druhé etapě následoval průjezd vybraných cest,které vedou od úpatí na vrchol Kletě za účelem seznámení se s těmito trasami a ověření jejich průjezdnosti.

Fotogalerie


(datum: 22. 01. 2018 | autor: Bc. Petra Kafková)

Aplikace Záchranka funguje téměř dva roky a za tak krátkou dobu se jí podařilo dosáhnout výrazných úspěchů; ve svých chytrých telefonech ji má více než půl milionu uživatelů, na základě volání z aplikace vyjížděly ZZS v celé ČR k 1500 případům, přes aplikaci volá v ČR o pomoc zhruba 40 lidí každý den, při použití aplikace se podařilo zkrátit dojezdové časy záchranářů. „I přes tyto úspěchy se snažíme aplikaci neustále vylepšovat, k druhým narozeninám jsme si tak nadělili spolupráci s horskou službou a také nové funkcionality, při vývoji novinek vycházíme ze zpětné vazby odborníků – tedy záchranářů, ale i uživatelů,“ říká Filip Maleňák, autor aplikace Záchranka.