Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje

Zdravotnická záchranná služba zajišťuje svými silami a prostředky přednemocniční neodkladnou péči (PNP) pro celý Jihočeský kraj. Síť výjezdových základen je uspořádána tak, aby byla naplněna dikce zákona o zdravotnické záchranné službě a PNP byla poskytnuta do dvaceti minut od přijetí tísňové výzvy.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje je členěna na jedno územní a šest oblastních středisek,  která provozují 32 výjezdových základen. Na výjezdových základnách je v denním provozu 54 výjezdových skupin, z toho 38 rychlé zdravotnické pomoci, 6 rychlé lékařské pomoci a 10 Rendez-vous a 1 posádka letecké záchranné služby.

Noční provoz zajišťuje 49 výjezdových skupin, z toho 34 rychlé zdravotnické pomoci, 6 rychlé lékařské pomoci, 10 Rendez-vous. Za rok vyjíždí záchranáři ZZS JčK k více jak 81 700 zásahům.

Střediska:

ÚS České Budějovice, OS Český Krumlov, OS Jindřichův Hradec, OS Písek, OS Prachatice, OS Strakonice, OS Tábor.

 

Typy výjezdových skupin ZZS JčK:

  • RZP - rychlá zdravotnická pomoc: dvoučlenná posádka velkého sanitního vozidla složená z NLZP - zdravotnického záchranáře nebo zdravotní sestry se specializací a řidiče záchranáře.
  • RLP - rychlá lékařská pomoc: tříčlenná posádka velkého sanitního vozidla, jejímiž členy jsou lékař, zdravotnický záchranář nebo zdravotní sestra se specializací (tzv. nelékařský zdravotnický pracovník - NLZP) a řidič záchranář.
  • RV - Rendez-vous: dvoučlenná posádka malého zásahového vozidla složená z lékaře a NLZP- zdravotnického záchranáře či zdravotní sestry se specializací.
  • LZS - letecká záchranná služba: provoz je kompletně zajišťován AČR, posádka vrtulníku je tvořena dvěma piloty, jedním palubním technikem, léařem a sestrou.

Vzhledem k dlouhodobému nedostatku počtu lékařů a ekonomické náročnosti provozu ZZS je v celé České republice a trend zavádět takzvaný Rendez-vous systém, tak aby byl zachován přístup lékaře v přednemocniční neodkladné péči k co největšímu počtu pacientů. Jedná se o potkávací systém, kdy se na výjezdu setkává velké sanitní vozidlo RZP s malým zásahovým vozem (RV), ve kterém je přítomen lékař. Oba vozy jsou vybaveny stejnými přístroji i zdravotnickým materiálem. Liší se pouze tím, že malé zásahové vozidlo není uzpůsobeno pro transport pacienta. RV vozidlo zajišťuje dosah lékaře na větším území pro několik výjezdových skupin RZP. Krajské zdravotnické operační středisko vysílá vždy nejbližší výjezdovou posádku. Další (RV, RZP) na místo dojíždí podle závažnosti.

VOZOVÝ PARK

Základem vozového parku Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje jsou v současné době sanitní vozidla Volkswagen Transporter typu T5 s pohonem všech kol a se skříňovou nástavbou systému Strobel. Celkem používá záchranná služba 62 těchto vozů. V systému Rendez-vous používá záchranná služba 9 osobních automobilů Škoda Yeti. Několik dalších vozidel je záložních.

Dále Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje disponuje čtyřmi vozidly Iveco Dailly 4x4 se speciální zástavbou. Tyto vozy jsou určeny pro řešení následků mimořádných událostí. Slouží k dopravě materiálu pro zasahující zdravotnické složky na místě vzniku mimořádné události, k logistické podpoře těchto složek a jako pracoviště pro zdravotnického velitele zásahu.

Veškerá sanitní a speciální vozidla splňují požadavky vyhlášky č. 296/2012 Sb., tedy jsou žluté barvy a opatřeny tzv. battenburskou šachovnicí. Jedná se o vizuální výstražný systém zvyšující bezpečnost sanitních vozidel v silničním provozu.

ZZS JčK používá i 13  vozidel pro dopravní zdravotní službu.

Prezentační panel - Zdravotnická záchranná služba