Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JčK

Vzdělávací a výcvikové středisko bylo konstituováno k 1. červenci 2005 jako organizační součást ZZS JčK a plní důležitou funkci při zajištění úkolů organizace v oblasti vzdělávání. Sídlo vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK je:

B. Němcové 1931/6
370 01 České Budějovice

Na základě akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR, Institutu pro další vzdělávání a České lékařské komory zabezpečuje další vzdělávání a doškolování lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti přednemocniční neodkladné péče. Po dohodě se zdravotnickými školami (SZŠ, VZŠ, VŠ) zajišťuje praktický výcvik žáků a posluchačů těchto škol, včetně odborných praxí a stáží na výjezdových stanovištích jako součást výjezdních skupin ZZS. Velkou měrou se podílí na školení příslušníků a pracovníků složek IZS a dalších vybraných skupin dle zvláštních předpisů krizového, havarijního a obranného plánování České republiky.

Úkolem vzdělávacího a výcvikového střediska je:

 • Napomáhat celoživotnímu vzdělávání zdravotnických pracovníků a vzdělávání jiných odborných pracovníků.
 • Vytvářet podmínky k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče.
 • Seznamovat vybrané kategorie zdravotnických pracovníků s "krizovou legislativou" řešící likvidaci následků přírodních a jiných katastrof, hromadných neštěstí a mimořádných událostí. Seznamovat tyto pracovníky s plněním úkolů souvisejících se zajištěním obrany státu.
 • Volenými tématy přispívat k profesnímu rozvoji pracovníků ZZS Jihočeského kraje i příslušníků HZS a Policie ČR a tím dosáhnout zkvalitnění práce záchranných složek.

Školící program:

 • Základním cílem je organizovat vzdělávací akce v rámci postgraduálního i pregraduálního vzdělávání, přesně odpovídajícího potřebám cílových skupin.
 • Opakované proškolení v dovednostech a znalostech potřebných při práci v přednemocniční neodkladné péči.
 • Každá pořádaná vzdělávací akce odpovídá konkrétní poptávce nebo pokrývá vymezený okruh problémů a znalostí vedoucích k osvojení nových a klíčových dovedností pracovníků odpovídajících požadavkům vykonávané činnosti na kvalitativně vyšší úrovni.
 • Časový rozsah a náplň kursů jsou navrženy individuálně pro každý jednotlivý kurs tak, aby byl dosažen požadovaný stupeň znalosti a dovednosti účastníků kursu.
 • Činností vzdělávacího a výcvikového střediska nejsou nikterak omezeny další aktivity v oblasti vzdělávání, které pořádají a organizují jednotlivá oblastní střediska dle svých aktuálních potřeb.
 • Formulář s ceníkem pro objednávku výuky první pomoci, školení či exkurze na zdravotnické záchranné službě ke stažení zde.

Hlavní cílové skupiny vzdělávacích akcí

 • lékaři, záchranáři, pracovníci KOZS, řidiči ZZS a ostatní zdravotničtí zaměstnanci ZZS JčK
 • příslušníci jednotek HZS
 • příslušníci PČR
 • ostatní složky IZS

Vedlejší cílové skupiny

 • pedagogičtí pracovníci
 • děti a mládež
 • ostatní organizace

Spolupracujeme a podílíme se na vzdělávání studentů Zdravotně-sociální fakulty JčU, Pedagogické fakulty JčU, Střední zdravotnické školy České Budějovice, Vyšší odborné školy Bílá Vločka.

Naši zaměstnanci jsou lektory kurzu: "Prevence násilí na pracovišti" jehož cílem je posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

Vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska

Vzdělávací a výcvikové středisko disponuje moderní učebnou, která je vybavena řadou speciálních pomůcek umožňujících praktický nácvik nejrůznějších modelových situací z oblasti přednemocniční neodkladné péče. Zaměstnanci ZZS JčK si tak mohou zdokonalovat a prohlubovat své praktické dovednosti. Figurína na nácvik a kontrolu správného provádění kardiopulmonální resuscitace má zpětnou vazbu ve formě elektronického závěrečného zhodnocení. Nepostradatelným vybavením je i simulátor srdečních rytmů. Máme i základní modely pro nácvik laické resuscitace. Naším výjimečným a oblíbeným pomocníkem je i speciálně upravený plyšový medvídek, kterého používáme při výuce předškoláků.