Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Důležité odkazy

Pedagogicko-psychologická poradna

Nerudova 59, 370 04 České Budějovice
Kontakt: p. Nýdlová, Mgr. P. Vácha
Tel.: 724 27 84 67, 387 927 164, 387 314 503
E-mail: poradnacb@volny.cz

České Budějovice, odbor sociálních věcí – protidrogová prevence

Nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, 370 01 České Budějovice
Kontakt: Mgr. David Kostohryz
Tel.: 386 801 624
E-mail: kostohryzd@c-budejovice.cz

  • primární prevence, poradenství
  • spolupráce s ostatními institucemi zabývajícími se drogovou problematikou a protidrogovou prevencí
  • prevence kriminality z pohledu obce (prim. prevence)

Práce s dětmi a mládeží: