Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Vybavení pro mimořádné události

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje si je dobře vědoma rizik spojených s výskytem průmyslových objektů na území JčK, s velkou koncentrací dopravní infrastruktury, s problémy a riziky během přírodních katastrof, teroristických aktech, ale i při společenských akcích s velkou koncentrací osob.

Pro minimalizaci následků pro občany a maximální podporu zasahujících zdravotnických týmů vytvořila ZZS JčK systém 4 setů, které jsou rozmístěny na čtyřech střediscích. Skladba a objem materiálového vybavení je limitován pro cca 100 postižených.

Každý set obsahuje:

Umístění bylo voleno tak, aby max. dojezdová doba na kterékoliv místo v kraji alespoň jedním vozidlem byla max. 1 hodina. Tak byla vybrána střediska Tábor, Strakonice, Jindřichův Hradec a České Budějovice.

Mapa pokrytí JčK vybavením MU

Materiálové vozy ZZS JčK

Slouží k dopravě materiálu pro zasahující zdravotnické složky na místě vzniku MU, k logistické podpoře těchto složek a jako pracoviště pro zdravotnického velitele zásahu.

K využití např. při:

 • průmyslových haváriích
  • únik nebezpečných látek a plynů z průmyslových objektů
  • požáry, výbuch či zhroucení obytných domů nebo veřejných (hypermarketů, stadionů, výstavních hal, či kulturních zařízení)
 • dopravních haváriích
  • prostředků hromadné dopravy
  • železniční havárie
  • havárie v letecké dopravě
 • teroristických útocích
 • přírodních katastrofách
  • povodně
  • sesuvy půdy, závaly
  • požáry
 • běžných společenských akcích s velkou koncentrací osob
  • megakoncerty
  • hromadné oslavy
  • sportovní utkání

Aktivace materiálových vozů ZZS JčK

O aktivaci Materiálových vozů a jejich nasazení rozhoduje KZOS ZZS JčK po přijetí tísňové výzvy, zhodnocení Mobilizačního stupně, popř. po vyžádání zasahujících zdravotnických složek na místě MU. Všechny vozy jsou připraveny tak, aby doba jejich výjezdu nepřekročila 10 minut.

Třídící karta

Jednotná visačka pro Hromadné postižení zdraví (HPZ) na území celé republiky je důležitým předpokladem jednotného postupu pracovníků zdravotnické záchranné služby (ZZS) při řešení mimořádných událostí (MU) s hromadným postižením zdraví (HPZ). Zajistí bezproblémovou interoperabilitu záchranných týmů různých krajů při společném zásahu.

Lékařské třídění je základem postupu řešení HPZ, kdy je nepoměr mezi postiženými a zasahujícími týmy ZZS. Pacienti při HPZ musí být lékařsky roztříděni vždy a co nejdříve. Tam kde je to možné, provádíme lékařské třídění přímo na ploše zásahu. Tam kde to možné není (nebezpečí, nepřístupnost, rozsah), určí pořadí odsunu z plochy zásahu hasičský záchranný sbor (HZS) metodou START a lékařské přetřídění provádíme ihned na vstupu na obvaziště (shromaždiště raněných).

Lékařské třídění musí stanovit priority ošetřování, priority odsunu a jejich vzájemnou kombinaci. Jedině včasně provedené lékařské roztřídění zajistí včasnou přednemocniční péči pacientům vyžadujícím život zachraňující úkony přímo v terénu a včasnou nemocniční péči (přednostní transport) pacientům, kterým v přednemocniční fázi pomoci nelze.