Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Letecká záchranná služba Jihočeského kraje

LZS ČB

Od 1.1.2017 na základě rozhodnutí vlády České republiky zajišťuje provoz Letecké záchranné služby v Jihočeském kraji Armáda České republiky ze základny Letiště Bechyně. Letecká záchranná služba České Budějovice tak k 31.12.2016 po pětadvaceti letech ukočila svojí činnost.

Provozování Letecké záchranné služby AČR spadá pod Agenturu vojenského zdravotnictví Armády České republiky a je kompletně zajištěno Odborem letecké záchranné služby a urgentní medicíny AČR. Poskytovatelem letecké techniky je 24. základna dopravního letectva Praha – Kbely.

Činnost LZS je nadále řízena Zdravotnickým operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. V současné době je provoz zajišťován od svítání do soumraku. Nejpozději od července 2017 plánuje AČR přechod na nepřetržitý provoz 24/7 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Limit pohotovosti ke vzletu je do 3 minut ve dne a do10 minut v noci. Posádka vrtulníku je tvořena pilotem kapitánem, pilotem navigátorem, palubním technikem, lékařem a nelékařským zdravotnickým pracovníkem (sestrou, záchranářem).

Krajské zdravotnické operační středisko rozhoduje o nasazení LZS na základě vyhodnocení tísňové výzvy a to zejména v případech:

  • kdy je nutná rychlá doprava zdravotnického týmu na místo zásahu nebo na místo nedostupné běžnými pozemními prostředky ZZS do 15 minut
  • kde se předpokládá transport pacienta na specializovaná pracoviště (traumacentrum, kardiocentrum, ictové centrum, centrum pro patologické novorozence, centrum hyperbarické medicíny, pracoviště s možností ohřevu pomocí extrakorporální cirkulace, atd.)
  • akutního transportu pacienta ze zdravotnického zařízení tzv. nižšího typu do zdravotnického zařízení vyššího typu k poskytnutí definitivní zdravotní péče. Jedná se o letecký transport k neodkladnému zdravotnickému výkonu, který je nezbytný vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta, jenž je v bezprostředním ohrožení života nebo který by byl v bezprostředním ohrožení života z důvodů časového prodlení
  • nutnosti šetrného transportu, např. při poranění páteře a míchy
  • ohrožení většího množství osob a je předpoklad nepoměru mezi počtem postižených a počtem dostupných sil a prostředků, například při likvidaci zdravotních následků mimořádných událostí, hromadných neštěstí a katastrof
  • zásahů v nepřístupném terénu s využitím speciálně vycvičených záchranářů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou s kvalifikací letecký záchranář

Desatero pravidel chování při příletu záchranného vrtulníku.

Plocha pro přistání vrtulníku v terénu by měla splňovat několik základních podmínek:

  • plocha pro přistání: 30 x 30 m
  • plocha bez překážek: 35 x 35 m
  • plocha bez volně ležících předmětů: 60 x 60 m

W – 3A Sokol

W-3A Sokol je polský víceúčelový dvoumotorový vrtulník střední váhové kategorie s čtyřlistým nosným rotorem a třílistým vyrovnávacím rotorem.

Výrobce: PLZ - ŚWIDNIK
Pohon: 2 x WSK-PLZ Rzeszów TWD – 10W
Výkon: 2 x 262 kW
Maximální rychlost: 260 km/h
Cestovní rychlost: 235 km/h
Dolet: 734 km
Hmotnost prázdného stroje: 3 850 kg
Maximální vzletová hmotnost: 6 400 kg
Maximální hmotnost nákladu: 2 550 kg
Rozměry: délka x výška 14,2 m x 4,20 m
Délka s běžícími rotory 18,79 m
Průměr nosného rotoru: 15,7 m
Posádka LZS: 2 x pilot, palubní technik, lékař, NLZP (sestra, záchranář)
Speciální vybavení: palubní naviják 90m/272 kg, odmrazovací systém
Vybavení pro noční létání: světlomety

Podrobné parametry naleznete zde na stránkách výrobce.