Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Biohazard Team

Tento tým byl ustanoven k 28.5.2003 jako součást Výjezdní skupiny Jihočeského kraje pro Vysoce nebezpečné nákazy (VS VNN). Jedná se o unikátní projekt v rámci celé České republiky. Součástí Výjezdní skupiny je kromě Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (ZZS JčK) také Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a v případě potřeby další složky (Policie ČR, HZS ČR, firma Asana, s.r.o., FN Na Bulovce, Praha a další). Cílem projektu je včasné rozpoznání a případná izolace pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou bez ohrožení dalších nezúčastněných osob a poskytnutí maximální zdravotní péče infikovanému pacientovi. Za vysoce nebezpečné nákazy jsou považovány infekce vyvolané biologickými činiteli skupiny 4, popř. 3 - dle Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb. str. 5210 – 5219 (seznam infekčních agens podle závažnosti).

Pro tuto činnost bylo odborně vyškoleno deset zaměstnanců (nelékařských zdravotnických pracovníků) ZZS JčK, Územního střediska České Budějovice. V současné době tak můžeme zasáhnout 2 týmy ve složení (SZP, řidič) kdekoliv na území JčK při zajištění maximální bezpečnosti ošetřujícího personálu. V případě zásahu poskytuje lékaře infekční odd. Nemocnice Č. Budějovice, a.s.

Kompletní tým se pravidelně schází a proškoluje v používání speciálních osobních ochranných pracovních prostředcích (OOPP), v pracovních postupech při riziku nákazy VNN, seznamuje se s aktuálním stavem výskytu rizikových infekčních agens. Ve spolupráci s ostatními složkami VS VNN se podílí na praktickém výcviku při námětových cvičeních.

Speciální OOPP a vybavení

  • Biovak EBV-30 - určen k transportu osoby napadené biologickými látkami nebo podezřelé z nakažení vysoce nebezpečnou nákazou s cílem zabránění přenosu infekce na ošetřující personál a okolí. Jeho základní charakteristikou je absolutní neprodyšnost vůči okolí. Přístup a odvod vzduchu je zajištěn filtroventilační jednotkou. Péči o pacienta umožňují zabudované rukavice. Vakuová matrace zajišťuje určitý komfort pro postiženého během transportu.
  • Ochranná jednotka Jupiter je filtrační systém s nucenou ventilací, upevněný na polstrovaném opasku, napojený pomocí dýchací hadice na lehkou ochranou kápi. Zajišťuje dokonalou ochranu obličeje a dýchacích cest pro personál ošetřující pacienta s VNN.
  • Ochranný oblek Microgart 2500+ je antistatická kombinéza nejvyšší ochranné třídy. Oblek je vyroben ze speciálního kompozitního materiálu s polypropylénovým jádrem, jež dodává kombinéze jedinečné vlastnosti – vynikající prodyšnost, komfort při nošení a mimořádně vysokou odolnost. Ochrana proti průniku radioaktivních částic, infekčních agens, proti virům, bakteriím a krevním patogenům. Zip s ochrannou chlopní, plně uzavřené švy pro zdokonalenou ochranu.
  • Seznam kompletního vybavení Biohazard teamu

 

Postup při řešení vysoce nakažlivé nemoci.

Prezentační panel Biohazard Teamu.