Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


AED a first respondeři

Systém first responderů v Jihočeském kraji

Nutnou podmínkou pro kvalitní přežití náhlé zástavy oběhu (NZO) je, po jejím co nejrychlejším rozpoznání, okamžité zahájení kardiopulmonální resuscitace (KPR) a v případě potřeby poskytnutí defibrilačního výboje k nápravě maligní arytmie. Včasné provedení defibrilace výrazně zvyšuje šanci postiženého na přežití.

Přes stále se zlepšující pokrytí území Jihočeského kraje posádkami zdravotnické záchranné služby a zkracování dojezdových časů zůstává nadále pacient stižený náhlou zástavou oběhu nedosažitelný pro profesionální zdravotnickou pomoc v prvních několika minutách. Tyto minuty jsou zásadní pro určení šance na dobrý výsledek přežití. Počet laiků schopných samostatně provádět účinnou kardiopulmonální resuscitaci je stále nedostatečný a telefonicky asistovaná resuscitace je sice již standardním opatřením, ale pořád neřeší všechna úskalí. Z těchto důvodů zavedla Zdravotnická záchranná služba JčK do praxe další systémový prvek – vybavené a vyškolené first respondery (FR) z řad příslušníků složek integrovaného záchranného systému.

Pojmem „first responder“ obecně označujeme někoho, kdo je schopen realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života před příjezdem profesionální pomoci. Hovoříme tak o plánované první pomoci na vyžádání. FR tedy fungují jako předsunutá jednotka schopná poskytnout klíčové resuscitační úkony před příjezdem zdravotnické záchranné služby.

Rozmístění first responderů

Na základě analýzy případů náhlé zástavy oběhu a kardiopulmonální resuscitace v Jihočeském kraji s přihlédnutím k lokálním podmínkám a možnostem byla v roce 2017 ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem a za podpory Jihočeského kraje určena tato první výjezdová místa first responderů:

Soběslav (JPO I), České Velenice (JPO II), Suchdol nad Lužnicí (JPO II), Bechyně (JPO III), Netolice (JPO III), Nová Bystřice (JPO III), Nová Včelnice (JPO III), Nové Hrady (JPO III), Slavonice (JPO III), Velešín (JPO III)

Zdravotnická záchranná služba JčK využíva jako FR také členy Horské služby Šumava a Vodní záchranné služby (Lipno, Orlík).

Vybavení a odborná příprava first responderů

Všichni FR zařazení do systému ZZS JčK musí absolvovat odborný kurz vedeným zkušenými lektory Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK. Školení zahrnuje teoretickou přípravu a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace, stavění masivního krvácení a zacházení s AED. Tato školení se každoročně opakují.

Každá skupina FR je vybavena zásahovým batohem, který obsahuje automatický externí defibrilátor, samorozpínací resuscitační vak s obličejovou maskou, ošetřovatelské rukavice a obvazový materiál. Skupiny first responderů v Jihočeském kraji jsou vybaveny automatickým externím defibrilátorem kompatibilním s přístroji používanými výjezdovými skupinami ZZS JčK.

Indikace pro aktivaci first respondera

Zdravotnické operační středisko ZZS JčK rozhoduje o vyslání jednotky FR v případě, že jde o náhlou zástavu oběhu či případ tonutí a místo události je v dosahu jednotky FR jejíž dojezd je kratší než předpokládaný dojezdový čas nejbližší volné výjezdové skupiny ZZS JčK. Zároveň běží standardní postupy zdravotnického operačního střediska, tedy aktivace výjezdových skupin ZZS JčK a poskytování telefonicky asistované resuscitace.

Registr automatických externích defibrilátorů v Jihočeském kraji

Automatický externí defibrilátor (AED) je přístroj, který je schopen analyzovat srdeční aktivitu (křivku EKG) a laického zachránce vede v případě potřeby hlasovými pokyny k provedení bezpečné defibrilace.

Zároveň s projektem first responderů ZZS JčK vytvořila registr AED v Jihočeském kraji. Podařilo se identifikovat více jak 70 stacionárních AED, u každého zjistit jeho typ, přesné umístění a kontakt na odpovědnou osobu. Tyto informace jsou zaneseny do mapových podkladů zdravotnického operačního střediska. Operátoři linky 155 mohou v indikovaných případech informovat volajícího o přítomnosti AED a jeho využití při telefonicky asistované resuscitaci před příjezdem profesionální pomoci.

Algoritmus základní resuscitace s použitím AED

Přehled nabídky automatizovaných externích defibrilátorů v České republice

Mapa rozmístění AED v ČR