Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2017

(datum: 12. 12. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Autor: Iva Šišková


(datum: 12. 12. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

V rámci zlepšování péče o obyvatele našeho kraje se Zdravotnická záchranná služba JčK zaměřila i na skupinu novorozenců. A to zejména na nezralé novorozence se selhávajícími základními životními funkcemi, které transportujeme z periferních nemocnic do perinatologického centra intenzivní péče v Českých Budějovicích. Z tohoto důvodu byl na základě specifikace zpracované společně s neonatologickým oddělením Nemocnice České Budějovice pořízen nový moderní transportní inkubátor, který splňuje všechny bezpečnostní a profesní požadavky na transport novorozence v 21 století.


(datum: 12. 12. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

V souladu s všeobecným trendem využívání ekologických technologií se i Zdravotnická záchranná služba JčK zapojila do projektu vytvořeného prodejcem BMW v České republice, ve kterém je umožněno šesti zdravotnickým záchranným službám v České republice využívat bezplatně po dobu šesti měsíců elektromobil BMW i3. Elektřinou poháněné BMW i3 by mělo mít, s použitím systému REx, dojezd až 350 km. Zapůjčené vozy jsou dodány dealerům v jednotlivých krajích v barvách zdravotnické záchranné služby podle platné vyhlášky.


(datum: 30. 11. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Dnes 30.11.2017 v 8:20 byla na zdravotnické operační středisko (ZOS) nahlášena dopravní nehoda linkového autobusu u obce Ločenice. Podle prvních informací se na místě nacházel větší počet zraněných osob. K místu události zamířilo pět týmů rychlé zdravotnické pomoci, dvě lékařské posádky rendez-vous a vzlétl i vrtulník LZS Bechyně. Vyjelo i vozidlo pro řešení následků mimořádné událost ZZS JčK a všechny složky IZS.

V autobuse cestovalo třináct osob a řidič. Záchranáři na místě vyšetřili všech 14 účastníků DN a jednoho svědka nehody. Do nemocnice bylo převezeno posádkami ZZS JčK jedenáct osob. Dva mladíci po ošetření odcestovali s HZS do Českých Budějovic, jejich stav nevyžadoval další lékařskou péči. Jeden nezraněný muž zůstal na místě.

Nejzávažněji byl zraněn jeden z cestujících - mladý muž, při střetu utrpěl těžká mnohačetná poranění neslučitelná se životem a bohužel zemřel přímo na místě nehody. Žena středního věku utrpěla těžká zranění v oblasti hlavy a trupu. Po poskytnutí nezbytné neodkladné péče byla pacientka letecky transportována na traumacentrum českobudějovické nemocnice. Sem byl letecky transportován i druhý těžce zraněný pacient, muž středního věku. Při střetu utrpěl poranění hlavy, trupu a dolní končetiny, záchranáři ho uložili do celotělové matrace, zajistili žilní vstup a podali nezbytné léky.

Dalších devět lehce zraněných osob záchranáři na místě ošetřili a poté převezli do nemocnice. Jednalo se převážně o zranění v oblasti horních končetin a hlavy. Z toho pět pacientů na úrazovou ambulanci do českokrumlovské nemocnice a čtyři na traumatologickou ambulanci českobudějovické nemocnice.

Ke zraněným do nemocnic vyjeli interventi ZZS JčK. Poskytují účastníkům nehody první psychickou pomoc.

V 9:27 hodin byla mimořádná událost za ZZS JčK ukončena.


(datum: 24. 11. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Dnes 24.11.2017 krátce po půl druhé došlo k závažné dopravní nehodě sanitního vozidla ZZS JčK. Posádka ZZS Tábor transportující vážně nemocnou pacientku do českobudějovické nemocnice se v 13:40 čelně střetla s osobním vozidlem u obce Ševětín. Zdravotnické operační středisko na místo okamžitě vyslalo tři pozemní posádky a aktivován byl i vrtulník LZS z Bechyně.

Při nehodě bylo celkem zraněno šest osob. Nejvážněji byla zraněna převážená pacientka ze sanitního vozidla. Při střetu utrpěla poranění v oblasti hlavy a zůstala v bezvědomí. I přesto, že všichni členové posádky ZZS byli při nehodě zraněni, poskytli pacientce nezbytnou neodkladnou péči. Zajistili u ní základní životní funkce a následně byla transportována další posádkou ZZS na anesteziologicko resuscitační oddělení českobudějovické nemocnice.


(datum: 19. 10. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Během posledního týdne se zástupci Zdravotnické záchranné služby JčK a Krajského úřadu Jihočeského kraje opakovaně zaměřili na problematiku přeshraniční spolupráce mezi Zdravotnickými záchrannými službami Jihočeského kraje, Rakouska a Spolkové republiky Německo.

Obecné rysy spolupráce byly stanoveny v mezistátních smlouvách a následně, na základě konkrétních ujednání, mezi Jihočeským krajem, Dolním Rakouskem, Horním Rakouskem a Bavorskem, se kterými má Jihočeský kraj společnou státní hranici. Tyto smlouvy a ujednání umožnují výjezdovým skupinám Zdravotnické záchranné služby překračovat hranice, provádět na území sousedního státu zásah nebo jen transportovat pacienta do zdravotnického zařízení země, jejíž je občanem. K občanům příhraničních okresů, nebo turistům pohybujícím se v oblasti hranic na běžkách, kole, pěšky či automobilem, tak přijíždí v případě potřeby posádka záchranné služby, která je nejblíže. Následně je pacient transportován do nejbližšího zdravotnického zařízení na jeho vlastním území, nebo předán výjezdové skupině z vlastního státu. Výjimkou jsou těžké stavy vyžadující transport do specializovaného centra. Samozřejmostí je i okamžitá spolupráce v případě velkých dopravních nehod, nebo jiných mimořádných událostí.


(datum: 12. 10. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Dne 11.října v rámci odborné konference XXIV. Dostálovy dny urgentní medicíny proběhlo slavnostní předávání cen Asociace ZZS ČR za rok 2017.

Ocenění za Zdravotnickou záchrannou službu JčK převzala paní Dagmar Chocholová, která byla nominována za dlouholetou samostatnou organizační činnost na výjezdové základně ZZS JČK v Dačicích. Vedení ZZS JčK ocenilo její práci v často velmi složitých podmínkách a doslova mateřskou péči o výjezdovou základnu a členy posádek. Uznání a pochvalu si zaslouží i za výborně odvedenou práci na tisících výjezdů, které absolvovala jako členka výjezdové skupiny v Dačicích.


(datum: 03. 10. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Ve dnech 25. - 27.9. 2017 se konalo v lokalitě lomů „Mexiko“ a „Velká Amerika“ Instruktážně metodické zaměstnání (IMZ) krizové připravenosti lezeckých skupin a leteckých záchranářů složek Integrovaného záchranného systému ČR (IZS). Akci již počtvrté pořádala Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje společně s lektorem pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou Bc. Milanem Linhartem. IMZ se zúčastnili zástupci složek IZS z celé republiky. Stejně jako v předchozích ročnících byla jednotlivá zaměstnání zaměřena především na pohyb a záchranu ve skalních stěnách i podzemních štolách. Prostor pro výcvik zde nalezli také specialisté na potápěčské činnosti.


(datum: 29. 09. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba JčK získala mimořádné ocenění za práci na pilotním preventivním projektu s názvem „Ozbrojený útočník ve škole". Společný projekt Krajského úřadu Jihočeského kraje, jihočeských policistů a ZZS JčK vyhrál první místo v tradiční soutěži Ministerstva vnitra ČR o nejlepší preventivní projekt pro rok 2017

Na slavnostním večeru 19. září 2017 v Brně cenu prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti, převzali manažerka prevence kriminality Jihočeského kraje Veronika Švehlová Bullová, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Jiří Matzner, vedoucí oddělení krizového řízení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petr Svoboda a lektor vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Michal Rozum.


(datum: 10. 09. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba JčK se v sobotu účastnila dne s Integrovaným záchranným systémem v Lipně nad Vltavou. V atraktivním prostředí Stezky korunami stromů již popáté připravily složky IZS a společnost Lipensko celodenní program pro rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohli seznámit s činností všech složek Integrovaného záchranného systému a prohlédnout si jejich vybavení a techniku. Za velmi živého zájmu probíhaly dynamické ukázky práce jednotlivých složek IZS na ploše u království lesa i přímo na Stezce korunami stromů.


(datum: 31. 07. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Jihočeští záchranáři vyškolili příslušníky z deseti jednotek požární ochrany v používání automatického externího defibrilátoru (AED), budou s nimi spolupracovat jako s „first respondery. Pojmem „first responder“ obecně označujeme někoho, kdo je schopen realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života před příjezdem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. Hovoříme tak o plánované první pomoci na vyžádání.

Nejčastější příčinou náhlé zástavy oběhu (NZO) je onemocnění srdce (82,4 %). Incidence náhlé zástavy oběhu kardiální etiologie dosahuje v evropských zemích 60 – 100 případů na 100 000 obyvatel za rok. NZO je jednou z nejvýznamnějších příčin náhlých úmrtí. Pro srovnání, incidence úmrtí na následky dopravních nehod je asi desetinová.


(datum: 03. 07. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje se zúčastnila 24.6.2017 Dne otevřených dveří Letiště České Budějovice. Hlavní mottem akce byla oslava 80. let od zahájení provozu letiště. ZZS JčK společně s dalšími složkami IZS byla požádána Krajským úřadem o podpoření oslav aktivní účastí.

Podstatnou náplní prezentace zdravotnické záchranné služby byla činnost informační a edukační. Záchranáři představili veřejnosti svou práci a vybavení. Návštěvníci si mohli prohlédnou naše nejnovější sanitní vozidlo vybavené speciálními nosítky Kartsana Power Bravo s nosností až 300 kg a speciální vozidlo pro řešení následků mimořádných událostí. Dětští i dospělí si pod odborným dohledem mohli vyzkoušet resuscitaci pacienta na modelu a zopakovali si zásady první pomoci.


(datum: 15. 06. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Ve dnech 8. a 9. června 2017 trénovaly v Praze posádky záchranných služeb ČR a SR společně s ostatními složkami IZS.

Metodické cvičení P155 bylo zaměřeno zejména na netechnické dovednosti. Jako bonus pro všechny záchranáře byla možnost navštívit zajímavá místa hlavního města, například historické prostory Staré čistírny odpadních vod 1906 Bubeneč, atomový kryt pražského planetária, skryté části podzemní Thomayerovy nemocnice nebo prostory kolektorů pod Senovážným náměstím.

Za ZZS JčK se zúčastnil tříčlenný tým – Milan Pena, Michal Rozum a Martin Němec. Děkujeme pražským kolegům za perfektně připravený IMZ a těšíme se na příští ročník, který bude v režii ZZS Libereckého kraje.

Více v tiskové zprávě ZZS HMP. Fotogalerie. Video.


(datum: 04. 06. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Tuto sobotu zajišťovala Zdravotnická záchranná služba JčK asistenci na šestém ročníku běžeckého závodu Mattoni 1/2 Maraton České Budějovice.  Profesionální zdravotní péči pro závodníky zajišťovalo sedmnáct záchranářů, dva lékaři, sedm sanitních vozidel, jedno vozidlo RV a vozidlo pro řešení následků mimořádných událostí. Zároveň byl posílen provoz Zdravotnického operačního střediska o jednoho operátora. Letošní novinkou v zajištění péče o závodníky byly čtyři mobilní cyklohlídky vybavené automatickými externími defibrilátory. Jednalo se o čtyři studentky zdravotnické školy, které proškolili naši lektoři ze vzdělávacího a výcvikového střediska.


(datum: 30. 05. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

V minulém týdnu proběhl v Koutech nad Desnou již jednadvacátý ročník mezinárodní odborné a vysoce uznávané soutěže záchranných služeb Rallye Rejvíz. V letošním roce se do soutěže RR přihlásilo 92 lékařských i nelékařských týmů ze 17 zemí. Nechyběly týmy z Čech, Japonska, Kanady, Spojených států, Norska, Estonska, Británie, Německa, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Litvy, Slovenska a Nizozemska.

Na soutěžící čekalo v denních i nočních etapách 14 odborných úkolů. Posádky při jejich řešení postupují stejně jako při reálném výjezdu záchranné služby. Autoři soutěžních úkolů kladou důraz na věrohodnost nasimulovaných situací. Většina připravených úkolů má svůj základ ve skutečných výjezdech záchranné služby. Jedná se o fyzicky, vědomostně i diagnosticky náročné a zajímavé zásahy.


(datum: 14. 05. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

V průměru přibližně každých 15 sekund zazvoní na některém ze zdravotnických operačních středisek Zdravotnické záchranné služby tísňová linka 155 a přibližně každých 30 sekund vyjíždí z jedné z více než 300 výjezdových základen v České republice vozidlo zdravotnické záchranné služby k více než milionu výjezdů za rok. 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně je zde funkční systém zdravotnické záchranné služby.

Náročnou a záslužnou práci operátorek, operátorů i záchranářů a záchranářek v terénu, bychom chtěli připomenout celostátní společnou akcí  - Dnem linky 155. Věříme, že si zdravotničtí záchranáři připomenutí své práce zaslouží stejně, jako jejich kolegové v integrovaném záchranném systému.


(datum: 04. 05. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala dne 4. května 2017 historicky první ročník odborné konference Jihočeský den přednemocniční neodkladné péče. Odborná témata byla zaměřena na teoretické a praktické aspekty urgentní medicíny, medicíny katastrof a ochrany obyvatelstva.

Právě myšlenka propojení teorie s praxí stála u zrodu nápadu uspořádat Jihočeský den PNP, který Mgr. Pavel Procháska dotáhl do zdárného konce. O tom, že se tento nápad setkal s velkým ohlasem, svědčí i fakt, že registrace účastníků musela být uzavřena již několik týdnů před konáním akce. „Nechceme ani v budoucnu z konference dělat obří setkání, cenná je právě tato komorní atmosféra, při níž se setkávají vyučující, studenti, kolegové z oblastních středisek, kteří se běžně nepotkají,“ uvedl Mgr. Procháska.


(datum: 08. 04. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)


Rok 2016 byl pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje rokem velkých radostí, nadějí, ale i zklamání.

Po hektickém roce 2015, kdy byla provedena řada investičních akcí z oblasti informačních technologií a dokončena moderní základna pro leteckou záchrannou službu, jsme se věnovali propojení informačních technologií do smysluplného a především funkčního celku, zvyšujícímu kvalitu práce jednotlivých součástí zdravotnické záchranné služby, především zdravotnického operačního střediska a jeho propojení s jednotlivými posádkami ZZS a základními složkami IZS.


(datum: 29. 03. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)


Aplikace Záchranka slaví první rok od svého spuštění. Za 12 měsíců má za sebou 333 000 stažení (256 000 Android, 69 000 iOs, 8 000 Windows Phone) a 7 000 nouzových volání, ze kterých byly v 750 případech vyslány zdravotnické záchranné služby na pomoc pacientovi. O úspěchu aplikace svědčí nejen několik prestižních ocenění, ale především reálné příběhy lidí, kterým aplikace pomohla zachránit život. Tým aplikace Záchranka si na duben tohoto roku připravil několik zásadních novinek: zdokonalené funkce pro neslyšící, webovou verzi aplikace, vylepšenou databázi veřejných defibrilátorů a mnoho dalšího.


(datum: 15. 03. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

V sobotu 11. března 2017 zemřela jedna ze zakladatelek zdravotnické záchranné služby v Českých Budějovicích paní Jitka Knotková (1941-2017).

Paní Jitka Knotková po absolvování vyšší zdravotnické školy pracovala v českobudějovické nemocnici jako instrumentářka zpočátku na chirurgickém oddělení. Po vzniku anesteziologického oddělení pokračovala v práci na stejné pracovní pozici mnoho dalších let. Vychovala nejen mnoho anesteziologických sester, ale s nesmírnou trpělivostí a vrozenou autoritou i řadu mladých lékařů. Všichni s ní rádi spolupracovali, byla známa svojí absolutní spolehlivostí a precizností v každé činnosti.


(datum: 06. 02. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Jihočeský kraj společně s Krajským ředitelstvím policie a Zdravotnickou záchrannou službou představil pilotní projekt určený školám v regionu. Projekt byl realizován v roce 2016 a bude pokračovat i v letošním roce.

V únoru 2016 Krajský úřad Jihočeského kraje (Odbor sociálních věcí – Oddělení prevence a humanitních činností) ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje, započal přípravu a realizaci jednotlivých aktivit projektu „Ozbrojený útočník“. Projekt byl podpořen v dotačním programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a Jihočeský kraj se na něm finančně také spolupodílel. Zároveň na projekt přispěla finanční částkou i energetická společnost E. ON. Projekt bude v rozšířené verzi pokračovat i letošní rok.


(datum: 25. 01. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje společně se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity připravují na 4.5.2017 odbornou konferenci pod názvem Jihočeský den přednemocniční neodkladné péče. Témata přednášek budou zaměřena na teoretické a praktické aspekty urgentní medicíny, medicíny katastrof a ochrany obyvatelstva.

Podrobnosti o konferenci naleznete zde.


(datum: 05. 01. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)

Od 1.1.2017 na základě rozhodnutí vlády ČR zajišťuje provoz Letecké záchranné služby v Jihočeském kraji Armáda České republiky včetně vlastního vojenského zdravotnického personálu ze základny v Bechyni.

Letecká záchranná služba České Budějovice tak k 31.12.2016 po pětadvaceti letech ukočila svojí činnost. Zpráva o činnosti Letecké záchranné služby České Budějovice v roce 2016 zde.


(datum: 04. 01. 2017 | autor: Bc. Petra Kafková)


Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje hledá nové kolegy / kolegyně na pracovní pozici


OPERÁTOR ZDRAVOTNICKÉHO OPERAČNÍHO STŘEDISKA

(Zdravotnický záchranář nebo Zdravotní sestra pro intenzivní péči)

Náplň práce, kvalifikační předpoklady a další informace naleznete zde.