Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje


Archiv 2016

(datum: 07. 12. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

Děkujeme autorce návrhu Ivě Šiškové z Tábora.


(datum: 23. 11. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

V návaznosti na diskuzi o domácích porodech probíhající v posledních dnech na sociálních sítích upozorňuje ZZS JčK, že každý, nejen plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení sebou nese vysoké riziko komplikací a neočekávaných situací, které nemusí být v terénu řešitelné. Je nutno si uvědomit, že sanitní vozidlo nemůže a nikdy nebude vybaveno jako porodní sál, tým, který zasahuje, není složen z erudovaných porodníků a gynekologů a nelze spoléhat na to, že rychlý transport do zdravotnického zařízení vše vyřeší. Řadu komplikací doprovázejících porod, je možné bez většího rizika včas diagnostikovat a zvládnout jedině ve zdravotnickém zařízení, ale v terénu nebo domácím prostředí mohou zcela zásadně ohrozit život matky i dítěte.


(datum: 18. 10. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

U příležitosti XXIII. Dostálových dnů urgentní medicíny proběhlo předávání cen AZZS ČR.

Jedná se o ocenění udělené pracovníkům zdravotnických záchranných služeb na základě nominace jednotlivých členů AZZS ČR jako výraz poděkování a úcty k vynikajícímu výkonu jejich práce. Cena AZZS ČR je udělována od roku 2014 a mezi oceněnými jsou nejen lékaři, zdravotničtí záchranáři a řidiči, ale i pracovníci, kteří se významně podílejí na chodu organizací z administrativních pozic.

V rámci letošního III. ročníku se Asociace zdravotnických záchranných služeb rozhodla ocenit celkem 18 nominovaných: Bc. Kateřinu Zvonařovou; Jaroslavu Makovskou; Evu Chlivényiovou; Dagmar Kellnerovou; Janu Prokůpkovou; Michala Georgieva, Dis.; Petra Matějíčku, Dis.; MUDr. Pavla Zusku; Pavla Belfína; MUDr. Jiřího Krejčího; Pavla Kohoutka; Ing. Přemysla Kubalu; Bohdana Jančatu; MUDr. Igora Paara; Mariana Smolíka, Dis.; MUDr. Petra Novotného; Jiřího Ludvíka, Dis.a Roberta Tomku. Ocenění převzali od MUDr. Marka Slabého, prezidenta AZZS ČR a MUDr. Jany Šeblové, předsedkyně ČSL JEP - Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof.

Za vynikající diagnostickou rozvahu a okamžitý léčebný zásah vedoucí k záchraně života dítěte obdržela ocenění Bc. Kateřina Zvonařová ze ZZS JčK.

Prezentace oceněných pracovníků zdravotnických záchranných služeb za rok 2016.

Fotogalerie.


(datum: 12. 10. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)


Dne 12.10 2016 bylo v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje podepsáno Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a Jihočeským krajem. Ujednání stvrdili podpisem hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a zemský hejtman Dr. Erwin Pröll za přítomnosti velvyslanců obou zemí, zástupců obou úřadů, pracovníků Dolnorakouského Červeného kříže, Notruf 144 a Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

Koncem září byla totožná dohoda podepsána i s Horním Rakouskem. Stejné memorandum by mělo být nejpozději do konce roku podepsáno i s Bavorskem. Bude tak zajištěna spolupráce záchranných služeb po celé délce jižní hranice. Pacienti mohou pro lékařskou pomoc volat v Rakousku číslo 144, což je ekvivalent naší 155, či krizovou linku 112, která platí v obou těchto státech.

Fotogalerie


(datum: 12. 10. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

Jihočeští záchranáři cvičili v úterý 11. října zásah u výbuchu na ilegální taneční párty v bývalém industriálním objektu.

V opuštěném objektu bývalé přádelny ve Strakonicích probíhá nelegální technopárty. Při jednom z pyrotechnických efektů na hlavním pódiu dojde k neřízenému výbuchu technického zařízení následované částečným zřícením části budovy. Všude je najednou tma, zmatek, křik a velké množství zraněných mladých lidí. Tak to je hrubý scénář instruktážně metodického zaměstnání, které připravili pro své kolegy záchranáři z OS Strakonice a jehož hlavním cílem bylo procvičit zdravotnické provedení zásahu u takového typu mimořádné události.


(datum: 12. 10. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

V úterý 11. října v odpoledních hodinách proběhlo v táborské nemocnici taktické cvičení složek IZS. Námětem cvičení byl simulovaný požár elektrorozvodů na chodbě v pátém nadzemním podlaží pavilónu interních oborů. Požár se rychle šířil a znemožňoval samoevakuaci zaměstnanců a pacientů. V důsledku požáru byla v pavilónu přerušena dodávka elektrické energie, spadla nemocniční počítačová síť.


(datum: 30. 09. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba JčK zahajuje 1. října 2016 provoz nové výjezdové základny ve Lhenicích. Slavnostní otevření výjezdové základny (VZ) proběhlo v pátek 30. září 2016 za účasti hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, náměstkyně hejtmana JčK Mgr. Ivany Stráské, ředitele ZZS JčK MUDr. Marka Slabého, MBA, starostky obce Ing. Marie Kabátové a dalších významných hostů.

Otevřením v pořadí již 31. základny ve Lhenicích byl dokončen plán plošného pokrytí Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby tak, aby byl splněn zákonem daný časový limit dostupnosti do 20 minut.


(datum: 27. 09. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

Dne 26. září bylo slavnostně podepsáno hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou a zemským hejtmanem Horního Rakouska Josefem Pühringerem  Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb.

Za rakouskou stranu se zúčastnili LAbg. Prim. Dr. Walter Aichinger, poslanec Zemského sněmu Horních Rakous, prezident Hornorakouského Červeného kříže, Dir. Mag. Erich Haneschläger, ředitel Hornorakouského Červeného kříže a další hosté, za českou stranu Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, JUDr. Milan Kučera, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje, MUDr. Marek Slabý, MBA  ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a další zástupci Jihočeského kraje.


(datum: 24. 09. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

V pátek 23.9. v 9:40 byla na Zdravotnické operační středisko ZZS JčK nahlášena dopravní nehoda školního autobusu a osobního vozidla. Ke střetu došlo na silnici číslo 157 u Kaplice nádraží ve směru na Český Krumlov. Podle prvních informací z místa nehody bylo v autobuse  zraněno větší množství dětí a v osobním vozidle jeden muž v bezvědomí. Nehoda byla vyhodnocena jako mimořádná událost (1A). K nehodě byly vyslány čtyři pozemní výjezdové skupiny záchranné služby (RZP Kaplice, RV+RZP Českého Krumlova a RZP Českých Budějovic)  a vzlétl i vrtulník LZS.

Na místě záchranáři nalezli v osobním vozidle muže středního věku, bohužel již bez známek života. Utrpěl těžká zranění neslučitelná se životem. V autobuse zdravotníci vyšetřili všech 31 dětí. Celkem 11 dětí utrpělo lehká zranění jako drobné hematomy, pohmožděniny hlavy, trupu a končetin. Šest z nich bylo transportováno do českobudějovické nemocnice a pět do nemocnice v Českém Krumlově. Do obou nemocnic, kam byly převezeny zraněné děti, dorazili krizoví interventi ZZS JčK a poskytli dětem první psychickou pomoc. Dalších dvacet dětí vyvázlo bez zranění. Mimořádná událost byla ukončena v 10:58.


(datum: 21. 09. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

(datum: 12. 09. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

V sobotu 10. září měly složky Integrovaného záchranného systému pro rodiny s dětmi připravený bohatý program. Prezentace a ukázky práce všech složek IZS probíhaly v blízkosti Stezky korunami stromů celý den. Děti si mohly prohlédnout techniku policie, hasičů, zdravotnické záchranné služby, horské služby, vodní záchranné služby, armády ČR a také šumavského národního parku. K vyzkoušení zde byl simulátor převrácení a nárazu od BESIP včetně dopravního hřiště. ZZS JčK předvedla sanitní vozidlo, vozidlo pro řešení následků mimořádných událostí a stánek, kde si mohli velcí i malí návštěvníci zopakovat správné provádění KPR.

Při ukázkách návštěvníci viděli činnost policejních kynologů, komentované ukázky jak postupovat při náhlé zástavě oběhu, práci jízdní policie, zásah profesionálních hasičů a na závěr společnou ukázku všech složek IZS. I díky krásnému počasí a atraktivnímu prostředí se akce vydařila a přitáhla velké množství návštěvníků.

Fotogalerie


(datum: 20. 07. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba JčK má od 4.5.2016 k dispozici tým interventů z řad profesionálních záchranářů a psychologa ZZS, kteří prošli výcvikem a jsou připraveni poskytovat první psychickou pomoc blízkým pacientů, či pozůstalým.

Jedná se o první psychickou pomoc lidem, u kterých se rozvinula tzv. akutní stresová reakce poté, co byli konfrontováni s psychicky velmi zátěžovou životní situací. Hovoříme o tzv. sekundárně zasažených osobách, které neutrpěly zranění fyzického charakteru, ale došlo k těžkému zasažení jejich psychického, emočního prožívání. Mohou to být příbuzní nebo blízcí postiženého či zemřelého, svědkové tragické události, lidé, kteří poskytovali první pomoc. Jedná se nejčastěji o situace, při nichž došlo k úmrtí dítěte, náhlému úmrtí blízkého člověka, k vážné dopravní nehodě, hromadnému neštěstí, či jiným tragickým událostem.

Posádky záchranné služby samozřejmě primárně pečují o zraněné nebo jinak ohrožené na životě. K takto zasaženým lidem však mohou přivolat interventa, který může s člověkem v akutní stresové reakci zůstat i delší dobu a věnovat se jeho potřebám.


(datum: 18. 07. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)


V sobotu 16.7.2016 navštívili Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje a Nemocnici České Budějovice a.s. kolegové z Červeného kříže Dolního Rakouska. Návštěva se uskutečnila v rámci příprav na praktické naplnění Rámcové smlouvy o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb uzavřené mezi Českou republikou a Rakouskem v lednu letošního roku. Mezi hosty byli zejména záchranáři Červeného kříže, ale i techničtí a ekonomičtí pracovníci.


(datum: 30. 06. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

Aplikace záchranka je od 1.7.2016 již plně funkční i na území Jihočeského a Středočeského kraje.

Zdravotnickým záchranným službám tato nová aplikace pro chytré mobilní telefony pomáhá s přesnou lokalizací pacientů již tři měsíce.

V život ohrožující situaci stačí přidržet nouzové tlačítko na displeji. Tímto jednoduchým pohybem se spustí vytáčení linky 155 a současně se z mobilního telefonu odešle zpráva o aktuální zeměpisné poloze volajícího. Což může výrazně urychlit komunikaci s operátorem tísňové linky155, protože v krizové situaci, např. při dopravní nehodě či úrazu v terénu si řada volajících nedokáže vybavit a popsat svou přesnou polohu. Stisknutí tlačítka je v těchto chvílích tím nejjednodušším krokem. Záchranářům tak odpadá často zdlouhavé hledání přesného místa zásahu.


(datum: 27. 06. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

Za pár dní začínají vytoužené letní prázdniny školáků a studentů. Dva měsíce bez školních povinností, kdy teplé dny lákají ke hrám a sportovním aktivitám. Bohužel tyto „radovánky“ často končí výjezdem záchranné služby. Nedostatečný dohled dospělých, špatná organizace volného času dětí, přecenění schopností, podcenění rizika, chybějící bezpečnostní pomůcky – to jsou hlavní příčiny následných dětských úrazů. Úrazy jsou přitom nejčastější příčinou úmrtí dětí a jejich počty se stále nedaří  výrazněji snižovat.


(datum: 06. 06. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

Telefonní linka 155 je jedním z národních čísel tísňového volání, a slouží občanům v případech život ohrožujících stavů. Při vytočení tohoto čísla z kteréhokoliv místa České republiky je volající spojen na operační středisko zdravotnické záchranné služby (ZOS) v příslušném kraji. Volání na tísňovou linku je zdarma a číslo se vždy používá bez předvolby.

V roce 2015 přijalo ZOS ZZS JČK na tísňové lince celkem 168 782 volání. Přijatá volání zahrnují především tísňové výzvy, případně se jedná o telefonická sdělení informačního charakteru. Výjimkou bohužel nejsou ani volání, která tísňovou linku 155 zneužívají.


(datum: 05. 06. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

Tuto sobotu se v Českých Budějovicích běžel jubilejní pátý ročník běžeckého závodu Mattoni 1/2 Maraton České Budějovice. Zdravotnická záchranná služba JčK zde opět zajišťovala zdravotnickou asistenci. Nad zdravím závodníků bdělo celkem sedmnáct záchranářů, jeden lékař a operační středisko tísňové linky 155 bylo posíleno o jednoho dispečera.

Přímo u cíle, na náměstí Přemysla Otakara II., bylo za pomoci vozidla pro řešení následků mimořádných událostí a tří stanů, vytvořeno hlavní zázemí pro práci záchranářů. Přistaveny zde byly i dvě sanitní vozidla a malé osobní auto RV, pro případný rychlý přesun lékaře. Další tři výjezdové skupiny jsme rozmístili na strategických místech podél trati závodu.


(datum: 20. 05. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

Prověřit postup a řešení situace při simulované havárii plynovodu a následném přerušení dodávek plynu pro odběratele ve vybrané lokalitě na jihu Čech. To je hlavní cíl cvičení SIMEX 2016, které se v budově krajského úřadu a částečně i v terénu uskuteční ve dnech 24. a 25. května. Součinnost si během něj mimo jiné prověří zástupci distributora plynu ze společnosti E.ON, složek integrovaného záchranného systému i krizové štáby kraje a dotčených obcí s rozšířenou působností. Lokalita, kde havárie nastane, nebude dopředu známa.

Součástí simulace budou i nepříznivé meteorologické podmínky. Cvičení je situováno do zimního období za vydatných sněhových srážek a silných mrazů.
Podobně jako při cvičení Zóna 2015, kdy byl simulován únik radioaktivních látek z temelínské elektrárny, bude o průběhu cvičení SIMEX 2016 průběžně informovat média tisková skupina složená z mluvčích společnosti E.ON, Jihočeského kraje a složek integrovaného záchranného systému. Simulované situace nijak neomezí chod běžného života v regionu ani dodávky plynu odběratelům.


(datum: 29. 04. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

Letečtí záchranáři ZZS JčK absolvovali ve dnech 25.-28.4.2016 pravidelný opakovací výcvik k prodloužení platnosti kvalifikace - člen posádky Letecké záchranné služby se zaměřením na plnění úloh HEC (Human External Cargo) a výcvik palubních naváděčů – vysazovačů. Výcviku se zúčastnili tři piloti, devět leteckých záchranářů, jeden záchranář čekatel a tři lékaři LZS.

Výcvik byl zaměřen jednak na zdokonalení záchranářů-zdravotníků (členů posádky HEMS) v provádění výsadků a evakuace zdravotně postižených osob ve zvlášť exponovaném terénu a také na komunikaci mezi leteckým záchranářem, pilotem vrtulníku a palubním vysazovačem. Cílem je zajištění efektivní a bezpečné činnosti posádek HEMS při nasazení v exponovaném terénu s využitím transportu osob v podvěsu pod vrtulníkem.


(datum: 15. 04. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

Rok 2015 byl desátým rokem existence Zdravotnické záchranné služby jihočeského kraje jako samostatné, celokrajské organizace. Byl to tedy rok bilancování, ale i rok přinášející další rozvoj a novinky v zajištění přednemocniční neodkladné péče v Jihočeském kraji.

Z pohledu kvantitativního došlo k dalšímu nárůstu počtu výjezdů, kterých absolvovaly posádky ZZS přes 81 tisíc, což je 222 výjezdů denně nebo také 9 za hodinu. Také lze říci, že ZZS ošetřila počet pacientů odpovídající 12,5% všech obyvatel kraje. Srovnáme-li počet výjezdů s dobou před 10 lety, došlo k nárůstu o 32 845 výjezdů za rok. Díky významné a všestranné podpoře Jihočeského kraje došlo v roce 2015 k rozšíření počtu výjezdových posádek o tři a základen o další dvě. Padesát posádek ZZS JČK tedy vyjíždí z třiceti výjezdových základen, což je o 6 základen a 11 posádek více než před deseti lety. Můžeme tedy s čistým svědomím konstatovat, že dostupnost ZZS v Jihočeském kraji se významně zlepšila, stejně tak jako dojezdové časy.


(datum: 06. 04. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje hledá nové kolegy / kolegyně na pracovní pozici

LÉKAŘ VÝJEZDOVÉ SKUPINY ZZS

pro oblasti České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor

Máme zájem o uchazeče se specializovanou způsobilostí v oboru urgentní medicína, popř. anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, kardiologie, neurologie, traumatologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství.

Pdrobnější informace naleznete zde.


(datum: 09. 03. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

Zdravotnické záchranné služby v České republice mají ode dneška nového pomocníka při hledání polohy pacientů volajících na linku 155. Je jím nová aplikace pro „chytré“ mobilní telefony. V život ohrožující situaci stačí přidržet nouzové tlačítko na displeji. Tímto jednoduchým pohybem se spustí vytáčení linky 155 a současně se z mobilního telefonu odešle zpráva, která obsahuje informace o aktuální poloze či doplňující informace, týkající se zdravotního stavu postiženého.


(datum: 24. 01. 2016 | autor: Bc. Petra Kafková)

21.ledna  2016 byla ve Znojmě podepsána Rámcová smlouva o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Českou republikou a Rakouskem.

Smlouvu podepsali za českou stranu ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a za rakouskou stranu sekční šéf rakouského spolkového ministerstva zdravotnictví, pan Clemens Martin Auer. Podpisu smlouvy se krom zástupců dotčených krajů zúčastnili i ředitelé zdravotnických záchranných služeb z krajů jihočeského, jihomoravského a vysočiny.

Oba ministři vyjádřili přesvědčení, že ratifikace proběhne v nejkratším možném termínu a zástupci krajů a spolkových zemí budou moci pracovat na konkrétních smlouvách, které budou na tuto rámcovou smlouvu navazovat.

Foto : Stefan Spielbichler


(datum: 19. 12. 2015 | autor: Bc. Petra Kafková)

V Českých Budějovicích 1.12. 2015


Záměr vytvořit jednu celostátní záchrannou službu jsme již zaznamenali v předchozích letech, neboť se samozřejmě nabízí podobnost s policií, hasiči nebo armádou. Obávám se však, že za tímto bohulibým aktem se zpravidla skrývají neznalost prostředí, nenaplněné osobní ambice nebo častěji poměrně úzce viděná špatná zkušenost z okresu nebo kraje, kde dotyční pracovali, případně současná tendence sjednocovat bez ohledu na praktické dopady vše, co si je nějak podobné pod ideálem transparentnosti, úspor, celostátně vypisovaných veřejných zakázek apod. Je třeba si však uvědomit šíři úkolů, které v současné době ZZS plní a do kolika oblastí zdravotní péče v krajích zasahuje a kolik výjezdů ZZS na rozdíl od ostatních složek IZS denně absolvuje. ZZS je nedílnou součástí dennodenního chodu zdravotního systému a není vytvářena apriori za účelem reakce na mimořádnou událost  jako je požár, dopravní nehoda, živelná pohroma, zločin atd. Posádky ZZS vyjíždí cca každých 30 vteřin k pacientům s širokým spektrem poruch zdraví s naléhavostí počínající zástavou oběhu a končící psychosociální pomocí. V různých regionech suplují praktické lékaře, nedostatek specialistů či lůžkových kapacit, smluvní lékaře sociálních zařízení, koronery, lékaře protialkoholních záchytných stanic, koronery apod. To vše v různé míře dle potřeb kraje nebo konkrétního regionu a v návaznosti na síť specializovaných center, krajských a jiných nemoc a lůžkových zdravotnických zařízení a ordinací.